TDA PRAVIDLÁ2019

 

Všeobecné koncepcie

 

 1. Floormanager / TournamentDirector (TD)

Najvyššou prioritou pri rozhodnutiach floormanagera/TD je korektnosť a spravodlivosť. Sporné situácie v niektorých prípadoch vyžadujú odchýlenie rozhodovania od bežných technických pravidiel v záujme zachovania férovosti hry. Rozhodnutiefloormanagera/TDje konečné.

 

 1. Povinnosti hráča

Každý hráč je povinný:

skontrolovať si dáta zadané pri registrácií a svoje miesto (seat kartu),

chrániť svoju ruku (karty),

robiť svoje ťahy presne a jasne vyjadriť svoj zámer (check, raise, call, all-in...),

sledovať hru,

vyjadrovať sa iba v prípade, že je na rade použitím správnej pokrovej terminológie,

brániť svoje právo na vyjadrenie,

mať karty na stole pred sebou vždy viditeľné (neprekrývať svoje karty),

mať svoje žetóny (stack) správne v stĺpcoch (20 ks),

opúšťať stôl iba v prípade, že nemá živú ruku (karty),

ukázať všetky svoje karty v prípade, že je vyzvaný na showdown,

upozorniť dealera – floormanagera/TD v prípade, že je svedkom chyby/omylu,

zavolať time v opodstatnenom prípade,

presúvať sa pri presádzaní čo najrýchlejšie,

hrať sám za seba,

poznať a správať sa podľa pravidiel a náležitej etikety a všeobecne sa podieľať na čo najlepšom zážitku z hry pre všetkých účastníkov.

 

 1. Oficiálna terminológia a gestá

Oficiálne výrazy sú jednoduché, nezameniteľné, časom zaužívané vyjadrenia ako: bet (stávka), raise (navýšenie), call (dorovnanie), fold/pass (zahodenie), check (zdržanie sa stávky), all-in (všetky žetóny do hry), complete (dorovnanie - napríklad z malého blindu), pot (iba v pot-limitných hrách, navýšenie vo výške potu). Regionálne výrazy sú povolené. Každý hráč je takisto zodpovedný za gestá, ktoré robí, keď je na rade (príklad: poklepanie po stole je vždycheck). Použitím neštandardných výrazov sa hráč vystavuje riziku, že jeho zámer nebude pochopený a rozhodnutie bude iné, než hráč pôvodne zamýšľal. (pozri pravidlá 2 a 46)

 

 1. Identita hráča

Oblečenie a iné doplnky nesmú kontinuálne zakrývať identitu hráča alebo rozptyľovať ostatných hráčov v hre.

 

 1. Elektronické zariadenia a komunikácia

Hráči majú zakázané pri stole telefonovať. Hlasné zvonenia, hudba, obrázky a videá musia byť vypnuté. Používanie pokrových aplikácií a tabuliek nie je povolené hráčom, ktorí majú živú ruku. Všetky ostatné zariadenia, fotoaparáty a fotografovanie a iné komunikačné zariadenia nesmú byť naobtiaž ostatným hráčom a zamestnancom kasína, nesmú spomaľovať hru alebo vytvárať výhody v hre a ich používanie je na uvážení floor managera/TD.

 

 1. Oficiálny jazyk

Oficiálnym jazykom za pokrovým stolom je Slovenský, Anglický a Nemecký jazyk.

 

Usádzanie hráčov, rozpúšťanie a balansovanie stolov

 

 1. Správne náhodné usádzanie do turnaja

Miesta v turnajoch a kvalifikáciách budú pridelené náhodne. Hráč, ktorý sa usadil na nesprávne miesto, bude presunutý na pôvodné miesto aj so svojim stackom (žetónmi).

 

 1. Kvalifikanti, Late (neskorá) registrácia, Re-entry (opätovná registrácia)

Kvalifikanti, hráči, ktorí sa registrujú pred ukončením registrácie a hráči, ktorí využijú opätovnú registráciu dostanú štartovný stack (žetóny) v plnej výške. Miesto pri stole im bude takisto pridelené náhodne z voľných miest, karty im nebudú budú rozdané iba v prípade, že dostanú miesto medzi blindami.

 

 1. Zvláštne potreby usadenia

Hráčom, ktorí majú špeciálne potreby (handikep a iné), bude vyhovené, pokiaľ je to možné.

 

 1. Rozpúšťanie stolov

Hráčom z rozpusteného stola budú priradené nové miesta na stoloch v náhodnom dvojkrokovom procese. Môžu dostať akékoľvek voľné miesto - vrátane malého blindu (smallblind), veľkého blindu (big blind) alebo button a znovu začať hrať, hrať nemôžu a teda karty im nebudú rozdané iba v prípade, že dostanú miesto medzi malý blind a button.

 

 1. Balansovanie stolov

A: Balansovanie stolov pri hrách s flopom (prvé tri spoločné karty) a mix-hrách funguje nasledovne:bude presunutý hráč, ktorý je nasledujúci na pozícií big blind. Tento hráč bude presunutý na najhoršiu možnú pozíciu, aj pokiaľ to znamená, že zaplatí big blind dvakrát. Najhoršia pozícia nikdy nie je smallblind. V hrách Stud sa hráči presádzajú na pozície (posledná možná pozícia).

 

B: V mixedgames (napr. HORSE), keď sa hra zmení z Hold’em na Stud – po poslednej Hold’em hre sa button posunie na pozíciu, na ktorej by mal byť, ak by hra pokračovala Hold’em a tam ostane počas celého trvania hry Stud (takzvaný zamrznutý button). Presadený teda bude hráč, ktorý je nasledujúci big blind.

 

C: Stôl, z ktorého sa hráč presúva bude určený vopred špecifikovaným postupom.

 

D: Hra bude pozastavená v prípade, že je na stole menej ako 3 hráči alebo viac stolov má podstatne menej hráčov, než stoly s najvyšším počtom hráčov. Pozastavenie hry v hrách iných formátov (napr. 6-max a turbo) je na uvážení TD/floormanagera. Možná zmena pozastavenia hry v týchto prípadoch je na uvážení floormanagera/TD, pričom toto pravidlo sa nevzťahuje na misdeal.

V neskorších turnajových fázach budú stoly balansované prísnejšie.

 

Poty / Showdown

 

 1. Vyjadrenia – Showdown

Karty hovoria za seba a určujú víťaza v showdowne. Verbálna deklarácia hráča o kartách pri showdowne nie je záväzná, avšak hráč, ktorý úmyselne oznámi iné karty, než v skutočnosti drží, môže byť penalizovaný. Dealer je povinný označiť víťaznú kombináciu a oznámiť víťaza ruky. Každý hráč, ktorý je pri stole, či už hrá danú ruku alebo nie, by mal oznámiť, ak zistí, že nastala chyba pri vyhodnocovaní víťaznej kombinácie alebo počítaní žetónov.

 

 1. Odkrytie kariet a zabitie víťaznej ruky

A: Správne ukázanie kariet je 1) odkrytie všetkých kariet na stôl (faceup) a 2) umožnenie dealerovi a hráčom vidieť všetky karty, ktoré hráč drží.

 

B: Pri showdowne je hráč povinný si chrániť svoje karty, pokiaľ čaká na dealera, kým vyhodnotí výhernú kombináciu (pozri pravidlo 65). Hráči, ktorí neotočia všetky svoje karty mysliac si, že vyhrali, sa vystavujú vlastnému riziku. Ak sa karty nedajú 100%-ne identifikovať, hráč stráca nárok na výhru banku. Rozhodnutiefloormanagera/TD o tom, či je ruka mŕtva, je konečné a nemenné.

 

C: Dealer nesmie zabiť víťaznú kombináciu, ktorá bola riadne ukázaná.

 

 1. Odkrytie kariet

Zahodenie neodkrytých kariet ich automaticky nezabije, hráči sa môžu pomýliť a otočiť zahodené karty, pokiaľ sa dajú na 100% identifikovať. Karty sú mŕtve v prípade, že sa už dotkli mucku alebo v prípade, že sa už nedá presne určiť, ktoré karty hráč zahodil.

 

 1. Showdown a nezrovnalosti pri zahadzovaní kariet

A: Ak hráč po vyzvaní na showdown otočí iba jednu kartu, dealer je povinný ho vyzvať na otočenie všetkých kariet. Pokiaľ hráč odmietne, okamžite by mal byť zavolaný floormanager/TD.

 

B: Ak hráč vsadí a zahodí svoje karty mysliac si, že vyhral a všetci jeho súperi zahodili, dealer by mal karty podržať a zavolať floormanagera/TD (pravidlo 58 - výnimka). Ak sa karty už dotkli mucku alebo sa nedajú 100%-ne identifikovať, hráč stráca nárok na výhru banku a vrátenie vsadených žetónov. Ak je bet alebo raise ešte nedorovnaný oponentom, nedorovnaná stávka bude hráčovi vrátená.

 

 1. Odkrytie kariet pri all-in

Všetky karty budú odkryté v prípade all-in situácie, akonáhle sú všetky stávkové kolá ukončené všetkými hráčmi v danej ruke. Žiadny hráč, ktorý je v danej ruke nemôže svoje karty zahodiť bez ukázania. Všetky karty hráčov hrajúcich o hlavný a alebo vedľajší bank musia byť ukázané a sú živé.

 

 1. Ostatné odkrytia kariet a poradie odkrytia

A: V situáciách mimo all-in, ak karty nie sú otočené alebo zahodené, floormanager/TD môže nútene určiť odkrytie kariet. Posledný hráč, ktorý stávkoval v poslednom stávkovom kole (river) musí otočiť svoje karty ako prvý. Ak v poslednom stávkovom kole neboli žiadne stávky, hráč prvý na vyjadrenie ukazuje karty ako prvý (pri flop hrách - najbližšie (naľavo) od buttonu, pri stud-e hráč s najlepšou odkrytou kombináciou, pri razz-e najhoršou kombináciou atď.).

 

B: V situáciách mimo all-in, ak hráč, ktorý má ukazovať svoje karty, sa rozhodne zahodiť, hráč, ktorý má posledný živé karty vyhráva bank bez nutnosti odkryť svoje karty.

 

 1. Žiadosť o odkrytie kariet

A: Hráči, ktorí nemajú svoje karty a svoje karty zahodili bez odkrytia strácajú akýkoľvek nárok na vyzvanie iného hráča na odkrytie jeho kariet.

 

B: Ak v poslednom stávkovom kole bola učinená akcia, akýkoľvek hráč, ktorý stávku dorovnal má nárok na odkrytie kariet posledného agresívneho hráča v prípade, že má stále svoje karty alebo ich ukázal (,,vidieť ruku, za ktorú zaplatil“). TD/floormanager riadi túto požiadavku a iba on môže odkryť hráčovi karty.

 

 1. Hranie boardu – spoločných kariet

Hráči hrajúci board musia otočiť všetky svoje karty, aby získali časť banku. (pozri pravidlo 13A)

 

 1. Pridelenie nepárneho žetónu (oddchip)

Nepárny žetón dostane vždy hráč sediaci na horšej pozícií (naľavo - najbližšie od buttonu). V hrách Stud/Razz bude tento žetón pridelený hráčovi s najvyššou (Stud) alebo najnižšou (Razz) kartou podľa postupnosti farieb (Spade - Heart - Diamond - Club). Pri H/L hrách bude žetón pridelený do high banku.

 

 1. Vedľajšie banky (Side poty)

Každý vedľajší bank bude rozdelený separátne.

 

 1. Sporné ruky

Právo na námietky a diskusiu o spornej ruke končí v momente, keď začne nová ruka. (pozri pravidlo 23) Chyby pri pridelení banku alebo pri počítaní môžu byť riešené až pokiaľ nenastane záväzná akcia v nasledujúcej ruke. Ak ruka skončí počas prestávky, právo na akúkoľvek námietku zaniká minútu po pridelení banku.

 

Generálne procedúry

 

 1. Nová ruka a nové limity

Nový limit začína pri ohlásení zmeny limitovpo tom, čo hodiny ukazujú nulu. Nový limit sa aplikuje v nasledujúcej ruke. Každá ruka začína prvým miešaním kariet (riffle), stlačením tlačidla na miešacej mašine alebo pri dealerskom striedaní. Pokiaľ sa omylom ruka začala so starým limitom a už sa udiala záväzná akcia (pravidlo 36), ruka sa dohrá so starým limitom.

 

 1. Chiprace/Colorup (Odobratie žetónov najnižšej hodnoty)

A: Pri naplánovaných colorup-och/chiprace-och, žetóny budú zamenené od pozície 1, s maximálnym ohodnotením jedného žetónu pre hráča. Hráč nemôže byť pri chiprace procedúre vyradený z turnaja a ak stráca svoje žetóny, bude mu pridelený jeden žetón najmenšej nominálnej hodnoty žetónu v turnaji.

 

B: Hráči musia mať všetky svoje žetóny viditeľné a sú vyzvaní, aby dohliadali na korektnosť chiprace-u.

 

C: Ak má hráč po chiprace procedúre stále žetóny odobratej hodnoty, tieto žetóny budú zamenené iba v rovnakej hodnote. Pokiaľ má hráč menej ako je hodnota žetónu s najmenšou nominálnou hodnotou, tieto žetóny mu budú odobraté bez nároku na kompenzáciu.

 

 1. Karty a žetóny

A: Hráči, dealeri a floor manageri/TD majú právo na primeraný odhad stackuostatných hráčov(žetónov), preto by sa mali žetóny uchovávať v spočítateľných stackoch. Odporúčajú sa stĺpce po 20 kusov žetónov rovnakej hodnoty. Každý hráč je povinný držať žetóny najvyššej nominálnej hodnoty na viditeľnom mieste a to spôsobom, aby boli dobre rozoznateľné za všetkých okolností. Pokiaľ floor manager/TD nevidí celý hráčov stack a nemôže tak ho rýchlo spočítať, je pravdepodobné, že ani ostatní hráči nemôžu.

 

B: Hodnotu a počet žetónov v hre kontroluje floormanager/TD, ktorý môže hráčom urobiť chipracekedykoľvek aj mimo plánovanej procedúry. Tieto čiastkové chiprace procedúry budú hráčom oznámené.

 

C: Hráči musia svoje karty mať na mieste, ktoré je viditeľné – karty žiadnym spôsobom neprekrývať.

 

 1. Zmena balíčka kariet (Deck change)

Zmena balíčka kariet bude prebiehať počas dealerského striedania alebo pri zmene limitov alebo ako si určí kasíno. Hráči by nemali žiadať o zmenu balíčka svojvoľne.

 

 1. Re-buy

Hráči, ktorí majú záujem o využitie re-buy-u nemôžu vynechať ani jednu ruku. Hráči, ktorí deklarujú záujem o re-buy pred rozdaním kariet, musia dostať žetóny a žetóny im hrajú.

 

 1. Dotáčanie boardu (Rabbithunting)

Odkrytie kariet, ktoré by mali prísť po tom, čo ruka skončilaje prísne zakázané.

 

 1. Zavolanie Time/Clock

Hráči by mali udržiavať plynulé tempo hry a nezdržiavať zámerne. Ak hráč dlho premýšľa a je na neho zavolaný time/clock, TD/floormanager rozhodne, či je oprávnený alebo nie. Akýkoľvek hráč v turnaji môže zavolať time/clock na iného hráča v turnaji, musí však byť na svojom mieste (pravidlo 30). Hráč, ktorému bol udelený time/clock dostane na premýšľanie 30 sekúnd, z čoho posledných 5 sekúnd mu bude odpočítaných nahlas. Ak sa hráč nevyjadrí a čelí stávke, jeho ruka je mŕtva, ak nečelí stávke, jeho akcia je check. Tento hráč bude bližšie pozorovaný a aby TD/floormanager zamedzil dlhodobému zdržiavaniu, môže mu byť čas na premýšľanie upravený (pozri pravidlá 2 a 70).

 

Prítomnosť hráčov / Zodpovednosť za karty

 

 1. Každý na svojom mieste a živé ruky

Každý hráč so živou rukou musí byť na svojom mieste pred rozdaním poslednej karty. Hráči, ktorí nebudú na svojom mieste nemajú právo svoje karty vidieť a ich karty musia byť hodené do muck-u okamžite. Ich postnutéblindy/ante/bring-in sú presunuté do banku. Hráči musia byť na svojom mieste, pokiaľ volajú time/clock (pravidlo 29). Na svojom mieste znamená pri alebo na svojej stoličke. Toto pravidlo nezahŕňa hráčov, ktorí nehrajú danú ruku.

 

 1. Na svojom mieste počas prebiehajúcej ruky

Hráči so živou rukou (vrátane hráčov v all-in situácií alebo inak ukončeného stávkového kola) musia ostať na svojom mieste počas všetkých prebiehajúcich stávok alebo showdownu. Opustenie svojho miesta nie je kompatibilné s ochranou svojich kariet a bude penalizované.

 

Button / Blindy

 

 1. Mŕtvy button

V turnajoch sa používa tzv. mŕtvy button, čo znamená, že button môže byť umiestnený na miesto, kde nesedí hráč.

 

 1. Vyhýbanie sa blindom

Hráči, ktorí sa úmyselne snažia vyhnúť blindombudú penalizovaní.

 

 1. Button pri formáte Heads-up (2 hráči)

V Heads-upe je malý blind vždy na buttone a ako prvý sa vyjadruje pred flopom a ako druhý počas všetkých ostatných stávkových kôl. Posledná karta je vždy rozdaná na button. Na začiatku Heads-upu je potrebné posunúť button na miesto tak, aby žiadny z hráčov nebol veľký blind dva krát za sebou.

 

Pravidlá pri rozdávaní kariet

 

 1. Misdealy a poškodené balíky kariet

A: Misdealy sú:

 1. Prvá alebo druhá karta sú rozdané odhalené (face-up) alebo akékoľvek 2 karty
 2. Prvá karta rozdaná na nesprávnu pozíciu
 3. Karty sú rozdané na miesto, kde nemali byť rozdané
 4. Karty nie sú rozdané na miesto, kde mali byť rozdané

 

B: Hráčom na buttone môžu byť rozdané dve karty za sebou (pozri pravidlo 37)

 

C: Pri misdealoch musí byť opakované rozdanie presne také isté ako malo byť pôvodné - button ostáva na pôvodnom mieste, žiadnym novým hráčom nebudú rozdané karty, limity ostávajú rovnaké. Karty sú rozdané aj hráčom, ktorí majú prebiehajúce penalty a hráčom, ktorí nie sú na svojich miestach, po rozdaní sú mŕtve a presunuté do mucku. Obe rozdania sú rátané ako jedno pre hráčov, ktorí majú prebiehajúce penalty.

 

D: Jedna závažná akcia prebehne a misdeal nemôže nastať, ruka musí pokračovať (pozri pravidlo 36).

 

E: Pokiaľ sa nájde na stole poškodený balík kariet, bez ohľadu na záväznú akciu, sa hra stopne a všetky stávky budú vrátené. Pokiaľ sa hra skončí, právo na vrátenie stávok zaniká na základe pravidla 22.

 

 1. Záväzná akcia

Záväzná akcia je definovaná ako A: akékoľvek 2 akcie, z ktorých minimálne jedna prináša žetóny do banku alebo B: akákoľvek kombinácia 3 akcií (check, bet, raise, call, fold/pass). Postnutieblindov sa nepočíta ako záväznáakcia. (pozri pravidlo 35D a 44B)

 

 1. Button s nesprávnym počtom kariet

Ak je hráčovi na buttone rozdaná karta/karty navyše, má povinnosť to okamžite nahlásiť. Pokiaľ mu chýba práve jedna karta, karta mu bude automaticky rozdaná aj pokiaľ sa už udiala na stole akcia, ak však hráč na buttone urobí akciu a až potom oznámi nesprávny počet jeho kariet, ruka bude mŕtva a hráč stráca akékoľvek právo na kompenzáciu vsadených žetónov.

 

 1. Spálená karta

Spálená karta má za účel chrániť zvyšok balíčka, nie zabezpečiť správne poradie kariet. Ak sa uskutoční záväzná akcia a ruka s nesprávnym počtom kariet je mŕtva, náhodne sa vyberie z týchto kariet jedna karta a tá bude spálená. (Pravidlo OP14)

 

 1. Štyri karty na flope a predčasné karty

Ak dealer rozdá na flop 4 karty (namiesto 3), odkryté alebo nie, okamžite bude privolaný floormanager/TD. Dealer zamieša tieto štyri karty neodkryté a floormanager/TD náhodne určí jednu kartu, ktorá bude druhá spálená a zvyšné tri budú použité ako flop. Pre karty rozdané predčasne pozri pravidlo OP5.

 

Stávky a navyšovanie (bet a raise)

 

 1. Metóda stávkovania: Verbálna a neverbálna

A: Stávka platí ak je verbálne deklarovaná a/alebo sú posunuté žetóny dopredu. Ak hráč urobí oboje, čokoľvek urobí skôr má prednosť. V sporných situáciách je privolaný floormanager/TD a rozhodne na základe pravidla 1. (pozri aj pravidlo 57)

 

B: Verbálne deklarácie stávok môžu byť všeobecné (call, raise), špecifické (tisíc) alebo oboje (raise tisíc).

 

C: Pre všetky stákové pravidlá, špecifická čiastka verbálne deklarovaná je to isté ako posunutie žetónov do hry. Príklad: Verbálna stávka „dvesto“ je to isté ako posunutie 200 v žetónoch.

 

 1. Metódy dorovnávania

Štandardne akceptované formy dorovnávania sú :

 1. Verbálna deklarácia call/dorovnávam
 2. Posunutie žetónov hodnoty dorovnania
 3. Posunutie jedného žetónu akejkoľvek hodnoty
 4. Posunutie žetónov hodnoty dorovnania pod pravidlom 45

Tiché posunutie jedného žetónu relatívne malej hodnoty v porovnaní so stávkou (príklad: blindy 2k-4k, hráč A staví 50k, hráč B ticho posunie do hry 1k žetón) je neštandardné, silne zastrašujúce gesto a je podliehajúce penalizácií, o ktorej rozhodne floor manager/TD.

 

 1. Metódy navyšovania

V no-limit a pot-limit hrách, štandardne akceptovateľné formy navyšovania sú:

 1. Posunutie žetónov v plnej výške jedným pohybom
 2. Verbálna deklarácia raise/navyšujem

Je hráčova povinnosť vyjadrovať sa a konať jasne a zrozumiteľne.

 

 1. Hodnoty navýšenia

A: Navýšenie (raise) musí byť minimálne v rovnakej výške, ako predchádzajúca stávka či navýšenie v aktuálnom kole. Ak hráč navýši aspoň o 50% z predchádzajúcej stávky (zároveň však menej ako je minimálne navýšenie), musí urobiť minimálne navýšenie. Ak hráč navýši menej než 50%, je to iba dorovnanie, pokiaľ slovne nedeklaroval navýšenie alebo nie je v all-ine (pravidlo 45-B). Deklarácia čiastky alebo posunutie žetónov rovnakej hodnoty do hry je brané rovnako (pravidlo 40-C). Príklad: NLHE otváracia stávka je 1000, verbálna deklarácia ,,tisícštyristo“ alebo posunutie 1400 žetónov sú oboje brané ako dorovnanie, ak nebolo deklarované navýšenie.

 

B: Bez ďalších informácií, deklarácia navýšenia a čiastky je táto čiastka kompletná. Príklad: Hráč A staví 2000 a hráč B deklaruje navýšenie/raise 8000. Kompletná stávka je 8000.

 1. Použitie žetónuvyššej hodnoty pri stávkach

Ak hráč čelí stávke, či dorovnáva veľký blind a do potu hodí jeden žetón príliš vysokej hodnoty (aj pokiaľ je to jeho posledný žetón), je táto akcia vždy brána ako call (ak dopredu nedeklaruje navýšenie/raise). Aby hráč mohol navýšiť jedným žetónom, musí tak zahlásiť do chvíle, než sa žetón dotkne povrchu stola. Ak nie je oznámená suma, navýšenie sa rovná hodnote použitého žetónu. V prípade stávky pomocou tohto žetónu (bez nahlásením sumy) sa stávka rovná hodnote použitého žetónu.

 

 1. Stávkovanie niekoľkými žetónmi

A: Ak hráč čelí stávke alebo all-inu a použije viac žetónov (bez deklarácie akcie navýšenia/raise), je to vždy dorovnanie/call, ak každý žetón je potrebný na dorovnanie alebo odstránenie jedného žetónu najnižšej hodnoty zanechá čiastku nižšiu, než aká je potreba na dorovnanie/call. Príklad č.1: Hráč A navýši pred flopom čiastkou 400, hráč B navýši čiastkou 1100 (teda navýšenie o 700), hráč C bez slovnej deklarácie vloží do potu dva žetóny, jeden v hodnote 500 a druhý v hodnote 1000. V tomto prípade sa jedná len o call, pretože odstránenie žetónu menšej nominálnej hodnoty (500) by zanechalo sumu nižšiu, než je pôvodná stávka 1100.

Príklad č.2: NLHE 25/50 po vyložení flopu hráč A vsadí 1050 a hráč B položí do hry svoje posledné dva žetóny, oba v hodnote 1000. Hráč B iba dorovnáva, v prípade, že verbálne nedeklaruje navýšenie/raise alebo all-in.

 

 1. Žetóny, ktoré ostali pred hráčom z predošlej hry/stávkového kola

A: Pre vyhnutie sa nejasným situáciám, hráči, ktorí majú žetóny pred sebou z minulého stávkového kola a čelia stávke, by mali verbálne deklarovať svoj zámer pred pridaním ďalších žetónov do hry.

 

B: Ak hráč čelí navýšeniu (raise), stiahnutie žetónov, ktoré ostali pred ním z predchádzajúceho stávkového kola ho zaväzujú k dorovnaniu alebo navýšeniu, hráč by nemal zobrať žetóny naspäť a zahodiť.

 

C: Ak boli žetóny pridané bez verbálnej deklarácie, takáto stávka je nejasná pre kasíno a podľa pravidiel 41 a 45:

 1. Ak ponechané žetóny nepokrývajú dorovnanie a sú ponechané pred hráčom alebo plne stiahnuté späť, jeden žetón je dorovnanie a viacero žetónov je na základe pravidla o 50%-né navýšenie (pravidlo 43).
 2. Ak je ponechaných žetónov stiahnutých späť iba niekoľko alebo ponechané žetóny dosahujú hodnotu dorovnania, kombinácia pridaných žetónov a žetónov, ktoré ostali pred hráčom je navýšenie ak dosahuje hodnotu 50%-ného navýšenia (pravidlá 43 a 45), ak je to menej, je to vždy dorovnanie.

 

 1. Hra v správnom poradí

A: Hráči sa musia vyjadriť, ak sú na rade a to verbálne a/alebo posunutím žetónov dopredu. Táto akcia je záväzná a žetóny musia byť presunuté do banku.

 

B: Hráči musia počkať na oznámenie výšky stávky pred tým, než zahodia – príklad: hráč A povie raise (bez čiastky) a hráč B rýchlo zahodí, hráč B je povinný počkať, až dokým hráč A oznámi čiastku stávky.

 

 1. Znovuotvorenie stávkového kola

A: V no-limit a pot-limit hrách musí byť stávka all-in (alebo viacnásobné nízke all-iny) aspoň vo výške minimálneho navýšenia, inak pôvodne vsádzajúci hráči nemajú ďalšiu možnosť znovu navyšovať, keď sa akcia vráti na nich. Ak viacnásobné all-iny znovuotvoria stávkové kolo, minimálne navýšenie je vždy posledné plnohodnotné navýšenie v danom kole.

 

B: V limit hrách, aspoň 50% celkovej stávky alebo navýšenia vyžaduje znovuotvorenie stávkového kola.

 

 1. Akceptovaná akcia

Poker je hra, počas ktorej je nutné neustále dávať pozor a byť v strehu. Dorovnávajúci hráč je zodpovedný určiť správnu výšku súperovej stávky pred tým než dorovná, bez ohľadu na to, čo oznámi dealer alebo protihráč. Pokiaľ si hráč vyžiada presnúhodnotu žetónov, túto informáciu od dealera/súpera dostane a následne podľa toho vloží danú sumu do potu alebo verbálne deklaruje dorovnanie, keďže sa predpokladá, že akceptuje a mieni uskutočniť túto akciu. V ten moment je povinný dorovnať správnu výšku stávky/all-inu i v prípade, že by sa líšila od pôvodne získanej informácie. V prípade vzniku spornej situácie aplikované bude pravidlo 1. Pozri tiež OP12

 

 1. Akcia v správnom poradí

A: Hráči sa musia vyjadrovať jasne a zreteľne a to verbálne alebo/a posunutím žetónov smerom k banku. Akcia v správnom poradí je právoplatná a zaväzuje žetóny, ktoré boli vsadené, aby ostali v banku.

 

B: Hráči musia počkať na informáciu o výške predchádzajúcej stávky, pred tým, než vykonajú svoju akciu. Príklad: NLHE – hráč A povie ,,navyšujem (raise)“ ale nepovie hodnotu a hráč B rýchlo zahodí svoje karty. Hráč B musí počkať, kým je hodnota stávky hráča A jasná.

 

 1. Záväzné vyhlásenia a undercally

A: Všeobecné verbálne deklarácie (napr. ,,call“ alebo ,,dorovnávam“) , keď je hráč na rade sú záväzné a nemenné a zaväzujú hráča k akcií.

 

B: Hráč undercallne (posunie pred seba menej žetónov, než je potrebné na dorovnanie) bez toho, aby povedal call. Undercall je povinné dorovnanie pokiaľ:

 1. Akákoľvek stávka v Heads-up situácií
 2. Otváracia stávka v akejkoľvek hre, pri viacerých hráčoch

V ostatných situáciách je rozhodnutie na uváženífloor managera/TD. Otváracia stávka je prvá stávka v každom stávkovom kole (nie check). Pred flopom je otváracia stávka prvý raise po blindoch. All-in buttony by mali zredukovať undercall situácie (pozri OP1). Toto pravidlo sa vzťahuje na hráčov, ktorí musia urobiť plné dorovnanie na základe rozhodnutia floor managera/TD alebo na hráčov, ktorí musia urobiť undercall a môžu zahodiť. (pre underbet a underraise situácie pozri pravidlo 52)

 

C: Ak sa stanú dva alebo viac undercallov, hra sa musí vrátiť naspäť k prvému hráčovi, ktorý urobil undercall, ktorý musí urobiť akciu vysvetlenú v pravidle 42B. TD/floormanager rozhodne, akým spôsobom bude ošetrená akcia ostatných hráčov.

 

 1. Nesprávne stávky, Underbety a Underraisy

A: V limit a no-limit hrách, navyšovanie menšou čiastkou než je potrebné, bude opravené kedykoľvek v danom stávkovom kole (ak v poslednom stávkovom kole, tak pred tým, než sú hráči vyzvaní k showdownu (príklad: NLHE 100-200 po vyložení flopu hráč A vsadí 600 a hráč B navýši na 1000 (underraise 200), hráč C dorovná a hráč D zahodí a až vtedy sa zistí chyba. Raise bude navýšený na 1200 pre všetkých hráčov pred vyložením turn karty. Pokiaľ sa na chybu príde po vyložení turn karty, akcia sa nevráti. (pre undercally pozri pravidlo51)

 

B: V pot-limit hrách ak hráč chce navýšiť pot a je mu dealerom oznámená nesprávna čiastka, táto čiastka bude opravená v aktuálnom stávkovom kole.

 

 1. Akcia mimo poradia

A: Akákoľvek akcia mimo poradia bude vrátená na hráča, ktorý je na rade. Akcia mimo poradia bude penalizovaná a je záväzná, ak sa nezmení akcia pred hráčom, ktorý urobil akciu mimo poradia. Check, dorovnanie alebo zahodenie kariet hráčom v správnom poradí nemení akciu. Ak sa akcia zmení, akcia urobená predčasne mimo poradia nie je záväzná – akýkoľvek bet alebo raise je zmena akcie a hráč, ktorý urobil akciu mimo poradia, má možnosť plnej akcie (dorovnanie, navýšenie, zahodenie).

 

B: Akýkoľvek hráč, ktorý bol vynechaný akciou mimo poradia iným hráčom, je povinný upozorniť dealera pred tým, než nastane závažná akcia (pravidlo 36). Ak nastane závažná akcia, akcia sa vráti a floormanager/TD rozhodne ako bude zaobchádzané s hráčom, ktorý sa predbehol vrátane obmedzenia hráča na pasívnu akciu alebo znemožnenia pokračovať v hre.

 

 1. Výška potu a stávok v pot-limit hrách

A: Hráči majú právo na prerátanie potu iba v pot-limit hrách. Dealeri majú zakázané prepočítavať pot v limit a no-limit hrách.

 

B: Výšku potu pred flopom neovplyvňuje hráč na blinde, ktorý nemá žetóny ani v hodnote blindu. Post-flop výška potu je už pravdivá, aj keď je menej, než by mala byť.

 

C: Verbálna deklarácia ,,pot“ nie je v limit a no-limit hrách platná ale zaväzuje hráča vsadiť minimálnu stávku, navýšiť práve minimálnu čiastku, ak čelí stávke a takáto akcia môže byť penalizovaná. Hráč čeliaci stávke je povinný v takomto prípade navýšiť.

 

 1. Neplatné stávky

Ak hráč nečelí stávke a:

A: verbálne deklaruje dorovnávam/call, je to vždy check

B: verbálne deklaruje navyšujem/raise je to aspoň minimálnamožná stávka

Hráč, ktorý verbálne deklaruje check a čelí stávke, môže zahodiť alebo dorovnať, nemôže však navýšiť/raise-nuť.

 

 1. String stávka (bet) a navýšenie (raise)

Je povinnosťou dealera zahlásiť stringbet/raise. Jedná sa o vkladanie žetónov do hry postupne a nie je to povolené.

 

 1. Neštandardné a nejasné stávky

Pokiaľ hráč použije neoficiálny alebo nezaužívaný termín pre stávku, koná tak na vlastné riziko. Takéto verbálne deklarácie môže znamenať inú akciu, než akú hráč zamýšľal. Pokiaľ ohlásená stávka môže mať niekoľko významov, bude vždy interpretovaná ako tá s najvyššou možnou hodnotou, ktorá je menšia alebo rovná hodnote banku pred touto stávkou. Príklad: NLHE 200/400, v banku je menej než 5000, hráč verbálne deklaruje stávku ,,5“ bez ďalšej informácie - stávka je teda 500. Pokiaľ je v banku 5000 a viac, stávka je 5000. (pozri pravidlá 2, 3, 40, 42)

 

 1. Neštandardné zahodenie (fold/pass)

Hráč by nemal pred ukončením posledného kola stávok zahadzovať karty po check-u súpera (alebo prvý na vyjadrenie post-flop) a rozhodne nesmie zahadzovať skôr ako naňho dôjde poradie. Oboje je, samozrejme, záväzné zahodenie kariet a hráč môže byť penalizovaný. Pozri tiež 15-B

 

 1. Podmienené vyjadrovanie

A: Podmienené výroky týkajúce sa budúcej akcie sú neštandardné a silno zastrašujúce. Môžu byť brané ako záväzné akcie a dokonca môžu byť dôvodom udelenia penalizácie od TD/floormanagera. Príklad: "Ak vsadíš, tak navýšim."

 

B: Ak hráč A verbálne deklaruje stávku/bet alebo navýšenie/raise a hráč B dorovná/callne bez toho, aby vedel hodnotu stávky, TD/Floormanager rozhodne, čo je najlepšie v danej situácií, vrátane donútenia hráča B zaplatiť stávku v akejkoľvek hodnote.

 

 1. Počítanie súperových žetónov/stacku

Každý hráč, dealer a floor manager/TD by mal mať možnosť na približné spočítanie oponentových žetónov (pravidlo 25). Hráč si môže zažiadať o presné prepočítanie oponentových žetónov iba v prípade, že čelí all-in stávke od daného hráča. Hráč, ktorý poslal all-in nemusí svoje žetóny prerátať sám, na vyžiadanie tak urobí dealer alebo floormanager/TD. Pravidlo akceptovanej akcie platí (pravidlo 49). Viditeľné a spočítateľné stĺpce (pravidlo 25) urýchľujú a výrazne zlepšujú presnosť spočítania.

 

 1. Nechcené navýšenie

Vsádzanie žetónov by nemalo obsahovať predpokladané vydanie zbytku. Pokiaľ hráč v snahe pomôcť dealerovi, posunie do hry viac žetónov, než je stávka, ktorej čelí, riskuje tak, že jeho dorovnávanie bude brané ako navýšenie, nakoľko týmto konaním mätie všetkých pri stole. Príklad: Hráč A vsádza 325, hráč B posúva pred seba 525 (žetón 500 a žetón 25) a očakáva, že mu bude vrátená hodnota 200. Toto je navýšenie na 650 (minimálne navýšenie) pod pravidlom 45.

 

 1. All-in a žetóny nájdené neskôr

Ak hráč A vsadí all-in a po skončení ruky nájde schované žetóny, ktoré neboli započítané do výšky all-inu, TD/floormanager rozhodne, či žetóny budú časť z akceptovanej akcie (pravidlo 49) - ak rozhodne, že žetóny nie sú súčasťou all-inu hráčovi A nebudú tieto žetóny vyplatené a ak prehrá, tieto žetóny mu nebudú vrátené ale TD/floor manager rozhodne, či budú odobrané v prospech hráča, ktorý vyhral.

 

Hra / Ostatné

 

 1. Prenos žetónov

Hráč je povinný prenášať žetóny takým spôsobom, aby behom prenosu nezmizli z dohľadu. Pokiaľ toto pravidlo poruší, žetóny mu budú zabavené a môže byť diskvalifikovaný z turnaja. Zabavené žetóny sú následne odobraté z hry.

 

 1. Stratené a nájdené žetóny

Stratené a nájdené žetóny, budú odobraté z hry a vrátené kasínu.

 

 1. Omylom zobrané/zahodené/otočené karty

A: Hráč je povinný si neustále chrániť svoje karty, vrátane showdownu čakajúc na vyhodnotenie víťaza. Pokiaľ mu dealer omylom karty zoberie, a TD/floormanager rozhodne, že tieto karty sa nedajú na 100% identifikovať,prípadne jeho karty sú z technických dôvodov prehlásené za mŕtve, hráč nemá žiadny nárok na vrátenie vložených žetónov do banku. Pokiaľ však hráč vsadí/navýši a jeho stávka nie je dorovnaná, tieto žetóny sa mu vrátia.

 

B: Ak sa zahodené karty dajú na 100% identifikovať, ostávajú živé a hra pokračuje.

 

 1. Mŕtve karty v hre Stud

V hre Stud platí, že pokiaľ hráč zoberie odkryté karty (vo chvíli, keď čelí akcii), jeho ruka je mŕtva. Správne zahadzovanie kariet v Stude je otočenie lícom nadol a zahodenie.

 

Etiketa / Penalizácie

 

 1. Pravidlo jeden hráč = jedny karty

Hráči sú povinní vždy chrániť aj ostatných hráčov v turnaji, počas celého trvania turnaja. Preto hráči, či už sú v danej ruke alebo nie, majú prísne zakázané:

 1. Rozprávať o živých alebo zahodených kartách
 2. Radiť sa alebo kritizovať hru ostatných hráčov
 3. Snažiť sa uhádnuť oponentov obsah ruky (karty)

Platí pravidlo jeden hráč = jedny karty. Okrem iného toto pravidlo zakazuje diskutovať stratégiu s iným hráčom, radcom, alebo divákom.

 

 1. Odkrytie kariet a správne zahadzovanie

Predčasné odkrytie kariet počas prebiehajúcej ruky môže viesť k udeleniu penalizácie, ale nie k odobratiu práva hráčovi dohrať danú ruku. Penalizácia nadobúda platnosť po skončení danej ruky.

Pri zahadzovaní kariet, karty musia byť čo najnižšie na stole a posunuté smerom k dealerovi, je zakázané karty zahadzovať tak, že môžu byť viditeľné aj tzv. ,,helikoptéra“ – zodvihnutie kariet do vzduchu a zahodenie otočením. (pozri aj pravidlo 66)

 

 1. Etická hra

Poker je individuálna hra. Za soft play (takzvaná priateľská hra) hráč dostane penalizáciu, ktorá môže prísť v podobe zabavenia žetónov a v niektorých prípadoch môže dôjsť k diskvalifikácii. Chip dumping (zámerné posúvanie žetónov) a iné formy neprístupných dohôd vždy vyústia do diskvalifikácie.

 

 1.  Porušenie etikety

Opakované porušovanie pokrovej etikety bude znamenať penalizáciu hráča (pravidlo 71). Ako príklad môže poslúžiť: neustále zdržovanie hry, zbytočné dotýkanie sa žetónov/kariet ostatných hráčov alebo ich samotných, neustále prekrývanie kariet alebo žetónov, opakované zahranie mimo poradia či urážanie hráčov/dealerov/zamestnancov kasína a nepatričný prejav.

 

 1. Varovanie, Penalty a Diskvalifikácia

A: Rôzne možnosti trestov zahŕňajú verbálne varovania, jednu alebo viac rúk alebo kôl penalizácie alebo diskvalifikáciu z turnaja. Pri penalizácií neodohratých rúk sa môže hráčovi počet neodohratých rúk počítať nasledovne: vynechaná ruka za každého hráča pri stole (vrátane jeho samého), pri opakovaných priestupkoch dostane hráč penalizáciu kolo (orbit) za každého hráča. Opakované priestupky môžu viesť k vylúčeniu z turnaja. Hráči podliehajúci penalizácií alebo hráči, ktorí nie sú pri stole, môžu byť tzv. vyblindovaní z turnaja – prísť o všetky svoje žetóny.

 

B: Trest môže byť udelený aj za porušenie hráčskej etikety (pravidlo 70), otáčanie kariet v prebiehajúcej hre, hádzanie kariet (mimo stola a pod.), porušenie pravidla jeden hráč=jedny karty, alebo podobné situácie. Hráč bude penalizovaný za „soft play“, urážaniehráčov/dealerov/zamestnancov kasína a nepatričný prejav alebo podvádzanie. Nenavýšenie stávky, pokiaľ má hráč najlepšiu možnú kombináciu („nuts“) a je posledný na vyjadrenie nie je automaticky brané ako porušenie pravidiel, TD/floor manager rozhoduje v danej situácií.

 

C: Hráči podliehajúci penalizácií musia byť preč od stola. Karty im budú rozdávané a ich povinné stávky, vrátane ante budú zobrané do banku, ich karty budú ,,mŕtve“ po dorozdávani poslednej karty.

 

D: Žetóny diskvalifikovaných hráčov budú odobraté z hry.

 

 

 

 

TDA ODPORUČANÉ PROCEDÚRY2019

 

OP1. All-In Button

All-in buttony jasne určujú, že hráč vsadil do hry všetky svoje žetóny. Dealer je zodpovedný za všetky all-in buttony, nie hráči. Keď hráč vsadí all-in (všetky svoje žetóny), dealer umiestni all-in button pred tohto hráča tak, aby bol button viditeľný pre všetkých ostatných hráčov.

 

OP2. Neodporúčané podávanie žetónov

Podávať žetóny pri stávkach sa neodporúča, nakoľko to môže spôsobiť zmätok na stole, ovplyvniť prebiehajúcu akciu a zvýšiť riziko chýb. Iba hráč, ktorý aktuálne čelí stávke, má právo sa spýtať dealera na hodnotu stávky.

 

OP3. Osobné veci

Povrch stola je určený výlučne pre správu, riešenie a stávkovanie žetónov. Stôl a všetky ostatné priestory v pokerroomenesmú byť preplnené osobnými vecami hráčov. Každý pokerroom by si mal jasne stanoviť pravidlá ohľadom vecí povolených v turnajovej časti.

 

OP4. Narušenie balíka kariet

Keď sa pri rozdávaní kariet stane, že balík spadne:

 1. Najprv sa pokúste zrekonštruovať balík do pôvodného poradia, ak je to možné
 2. Ak to nie je možné, vytvorte nový balík z kariet, ktoré ešte neboli použité (nikdy nie zahodené karty (muck) a spálené karty). Tieto karty by mali byť opätovne premiešané (scramble, shuffle, cut) a hra pokračuje s novým balíkom.
 3. Ak sa pri páde zamiešajú karty so zahodenými kartami (muck) a/alebo spálenými kartami, zmiešané karty sa opätovne premiešajú (scramble, shuffle, cut) a hra pokračuje s novým balíkom.

OP5. Predčasne vyložené karty

Karty sú niekedy vyložené predčasne, predtým, než je ukončené prechádzajúce stávkové kolo. Všeobecné procedúry v týchto situáciách sú nasledovné:

A: Predčasný flop (prvé tri spoločné karty), ponechávame prvú spálenú kartu spálenou kartou, vrátia sa všetky predčasne vyložené karty (okrem spálenej) do balíku, ktorý sa opätovne premieša (scramble, shuffle, cut) a bude vyložený nový flop bez pálenia karty.

B: Predčasne vyloženáturnkarta (štvrtá spoločná karta) sa odloží nabok. Ďalšia karta sa spáli a karta, ktorá mala byť pôvodne river karta (piata spoločná karta) je použitá ako nová turn karta (štvrtá spoločná karta). Po ukončení stávkového kola sa balík opätovne premieša (scramble, shuffle, cut) a hra pokračuje vyložením novej river karty bez pálenia karty.

C: Predčasne vyložená river karta (piata/posledná spoločná karta) je umiestnená naspäť do balíka. Akonáhle sa ukončí stávkové kolo na turne, opätovne sa premieša balík (scramble, shuffle, cut) a hra pokračuje vyložením novej river karty bez pálenia karty.

D: Pre predčasne vyloženú kartu v hre stud budú vyložené všetky ostatné karty a uložené na stranu s predčasne vyloženými kartami/kartou predstavujúce všetky karty pre všetkých hráčov v danom stávkovom kole, ktorí ostali v hre. Keď sa ukončí akcia v danom stávkovom kole, spáľte a pokračujte v ďalšom rozdávaní. Pred posledným rozdaním sa karty, ktoré boli na strane dajú späť do balíka, ktorý sa opätovne premieša (scramble, shuffle, cut) a hra pokračuje posledným rozdaním.

 

OP6. Efektívny presun hráčov (presádzanie)

Presun hráčov z rozpadnutého stolu alebo pri balansovaní stolov by mal byť pohotový, aby neprimerane nezmeškali povinné stávky (blind) alebo inak nezdržiavali hru. Ak je to možné, hráči by mali mať lodičky na prenášanie žetónov a mala by byť spravená zámena žetónov tak, aby hráči zbytočne neprenášali príliš veľký počet žetónov (pozri pravidlá 10,11, 63).

 

OP7. Načasovanie dealerského striedania

TDA pravidlá odporúčajú nestriedať dealerov, pokiaľ je 90 (a menej) sekúnd do začiatku breaku alebo zmeny levelu. Toto by malo zamedziť zbytočnému strácaniu času v dôležitých štádiách hry.

 

OP8 HandforHand procedúry

A: Oprávnenie na podiel alebo celkovú časť výplaty začína oznámením: ,,po ukončení práve odohrávajúcej sa ruky, nerozdávajte, budeme pokračovať handforhand.“ Ak vypadne dostatočný počet hráčov v danej ruke na to, aby sa dostali na platené miesto (miesta), všetci títo vypadnutí hráči budú zdieľať podiel z daného miesta (miest). Príklad: V turnaji sa vypláca 50 miest. 52 hráčov zostáva v turnaji, keď sa hlási handforhand a práve počas prebiehajúcej ruky vypadnú 3 hráči. Všetci títo traja hráči si rozdelia sumu za 50. miesto.

B: Počas hry handforhand bude každá ruka trvať presne daný čas, bez ohľadu na to, ako dlho v skutočnosti ruka trvá. TDA štandardná dĺžka je 2 minúty na jednu ruku. 2 minúty sa začínajú rátať v aktuálnej ruke v čase oznámenia. Príklad: 17:30 zostáva na hodinách (clocku) v čase oznámenia ,,po ukončení aktuálnej ruky...“. Na začiatku nasledujúcej ruky sa hodiny nastavia na 15:30, na začiatku ďalšej ruky na 13:30 a tak ďalej.

C: Hráči by mali čo najzreteľnejšie vedieť koľko času ostáva do ukončenia levelu, vždy keď je to možné, z clocku by mali byť odobraté 2 minúty, nie naraz viac minút za viacero rúk.

D: Blindy sa zvýšia, keď vyprší čas z hodín (2 minúty na ruku) a nový level bol dosiahnutý.

E: Hráči sú vyzvaní, aby počas handforhand ostali sedieť na svojich miestach ale nie je to vyžadované.

F: V prípade all-in - call situácie by počas handforhand mali ostať karty lícom dole (facedown) a dealeri by nemali rozdávať ďalšie karty, pokiaľ ich TD/floor manager nevyzve.

 

OP9. Počet hráčov na finálovom stole (FT)

9 a 8-handed turnaje sa po vypadnutí hráča spoja z dvoch stolov po 5 hráčov na finálový stôl s počtom hráčov 9.

7 a 6-handed turnaje sa po vypadnutí hráča spoja z dvoch stolov po 4 hráčoch na finálový stôl s počtom hráčov 7.

 

OP10. Turnajové procedúry pre STUD

A: Karta, ktorá mala byť rozdaná lícom dole a bola otočená, môže slúžiť ako karta, ktorá mu mala byť rozdaná v treťom rozdaní lícom hore. Tento hráč môže platiť bring-in.

B: Karta otočená chybou dealera v siedmom rozdaní musí byť nahradená, ak stávkové kolo nebolo dokončené. Siedme rozdanie by malo byť rozdané lícom dole aj keď už nenasleduje stávkové kolo a v situáciách, kde hrá hráč o všetky svoje žetóny (all-in) ukazuje tento hráč prvý.

C: Karty hráča, ktorý nie je na svojom mieste počas prebiehajúceho rozdávania (pravidlo 30) budú mŕtve. Žiadne karty nebudú rozdané hráčovi (hráčom) v štvrtom kole rozdávania, pokiaľ je jeho ruka mŕtva.

D: Ak je v hrách Stud alebo Stud-8 rozdaných viacero rovnakých high kariet alebo low kariet v hre Razz, stávkové kolo začína high kartou podľa farby (suit) v oboch hrách.

E: Ak hra začína hráčom, ktorý je v all-ine iba s ante, stávkové kolo začína hráčom po jeho ľavici. Hráč, ktorý má žetóny musí vsadiť minimálne bring-in alebo zahodiť.

F: Stávky nebudú zdvojnásobené po štvrtom rozdaní keď hráč bude mať pár.

G: Pre predčasne vyložené karty v hre stud pozri OP5-D.

H: Postup pri nedostatočnom počte kariet v siedmom kole rozdávania. Ak pred siedmym rozdaním počet kariet nie je dostatočný (# počet hráčov + spálená karta + posledná nerozdávaná karta) postupujte nasledovne:

 1. Ak je možné dosiahnuť potrebný počet kariet pridaním prvých troch spálených kariet (štvrté, piate a šieste rozdávanie), aktuálny balík kariet bude opätovne premiešaný (scramble, shuffle, cut) so spálenými kartami a vytvorí sa tak nový balík a hra pokračuje spálením karty a posledným rozdaním hráčom po jednej karte.
 2. Ak sú v balíku aspoň tri karty, ale pridaním troch spálených kariet stále nedosiahne počet potrebných kariet, dealer spáli kartu a posledná karta bude spoločná (communitycard) a umiestnená bude do stredu stola.
 3. Ak je v balíku menej než tri karty, tieto karty budú premiešané (scramble, shuffle, cut) so spálenými kartami a vytvorí sa tak nový balík a hra pokračuje spálením karty a posledným rozdaním spoločnej karty (communitycard).
 4. Ak je v hre spoločná karta, v poslednom stávkovom kole sa prvý vyjadruje hráč, ktorý sa vyjadroval prvý v predposlednom stávkovom kole.

 

OP11. Formát ante, žiadne zníženia hodnoty ante

Pre systém jedného platiteľa ante, big blindante (BBA) s platením ante pred big blindom je odporúčaná procedúra. Hodnota výšky ante by nemala byť v žiadnom prípade redukovaná (ani na finálovom stole).

 

OP12. Dealeri by mali oznamovať výšky stávok (bet a raise)

Dealeri by mali pravidelne oznamovať hodnoty stávok, pokiaľ nejde o all-in tak, ako postupuje stávkové kolo. All-in hodnota sa počíta iba na vyžiadanie hráča, ktorý práve čelí akcií. Využíva sa pravidlo akceptovanej akcie (pravidlo 49). Chiprace procedúry by mali zľahčovať počítanie hodnoty stávok.

 

OP13. Dealeri by mali naskladať žetóny do stackov (stĺpcov) v split-pot hrách

Pokiaľ je to možné, dealeri by mali pravidelne naskladať žetóny v banku do stĺpcov v split-pot hrách. Skladanie žetónov by nemalo prekrývať viditeľnosť hráča a ani inak narúšať priebeh hry.

 

OP14. Náhodnosť sa môže uplatniť v osobitých situáciách

Pokiaľ ide o opravu chýb, ktoré nie sú priamo ošetrené v TDA pravidlách a postupoch, TD/ floor manager môže použiť koncept náhodnosti pri vytváraní riešenia daných situácií.