Baccarat

Základné pravidlá Baccaratu

Základné pravidlá sú pre všetky hry rovnaké. Cieľom hry je dosiahnuť najlepšej hodnoty 9 a tým vyhrať nad súperom. Každý z účastníkov hry (hráč a bankár) dostane najskôr dve, prípadne tri karty. Prvý dostáva svoje karty vždy hráč.

Punto Banco je hra náhody. Má striktne dané pravidlá pre ťahanie tretej karty pre hráča aj bankára. Pre hranie tejto varianty nie sú potrebné žiadne skúsenosti alebo špeciálna stratégia.

V dvoch ďalších verziách je možnosť voľby na obidvoch stranách za určených podmienok. Hru môžete tak ovplyvniť skúsenosťami alebo znalosťou protihráča.

Karty a ich hodnota

Cieľom hry je dosiahnuť súčtu 9. V Baccarate, narozdiel od Blackjacku, konečnú hodnotu nikdy nepresiahnete. Ak je súčet hodnôt kariet väčší ako deväť berie sa v úvahu len rad jednotiek, desiatkový sa maže.

Hodnota kariet

  • Eso má hodnotu 1
  • J, Q, K a 10 majú každé hodnotu 10
  • Ostatné karty(2-9) sú hodnotené tak ako sú očíslované
  • Ak suma prvých dvoch kariet prekročí 10, bude hodnotená iba prvá číslica

Priebeh hry

V baccarate existujú len tri možnosti stávky: na bankára, na hráča alebo na remízu.

Po ukončení stávok rozdá dealer štyri karty – dve sebe a dve pre hráča. Pokiaľ bodový súčet na niektorej alebo oboch stranách dosiahne 8 alebo 9, jedná sa o tzv. “NATURAL” a nie sú rozdané žiadne ďalšie karty. Pokiaľ je bodový súčet na oboch stranách rovnaký, jedná sa pochopiteľne o remízu.

V prípade, že hráč drží dve karty so súčtom 6 alebo 7, ďalšiu kartu si neťahá. Pokiaľ bankár drží taktiež šesť alebo sedem, ďalšiu kartu neťahá. Ak je súčet jeho kariet 0 až 5, tretiu kartu ťahať musí.

Pri súčte 0 až 5 si hráč musí ťahať ďalšiu kartu. Bankárov nasledujúci ťah sa odvíja podľa súčtu kariet na ruke. V tejto situácii je presne určené ďalšie ťahy bankára.

PRAVIDLO PLAYER

PLAYER ruka

PLAYER akcia

0,1,2,3,4,5

ťahá

6,7

stojí

8,9

 neťahá (NATURAL)

 

PRAVIDLO BANKER
BANKER ťahá  neťahá 
ruka ak dostane ak dostane
0,1,2 ťahá  -
3 0,1,2,3,4,5,6,7 8
4 2,3,4,5,6,7 0,1, 8,9
5 4,5,6,7 0,1,2,3, 8,9
6 6,7 0,1,2,3,4,5, 8,9
7 stojí
8,9 neťahá (NATURAL)

 

​Výplata výher u hry baccarat
Výplaty výher v Baccarate sú jednoduché. Ak stavíte na hráča, bude vám vyplatená výhra v pomere 1:1.

Ak stavíte na bankára, bude vám vyplatená výhra v pomere 0,95:1. Kasíno si vždy berie 5% províziu z každej vyhranej stávky bankára.

Pokiaľ stavíte na remízu, výhra bude v pomere 8:1.