Finálový stôl bude pokračovať už zajtra s 8 najlepšími hráčmi Main Eventu Polish Poker Cup, ktorý môžte sledovať spolu s nami na streame!

Na zajtrajší finálový stôl je najlepšie vybavený Miro Varga, ktorý po DAY 2 zabalil neuveriteľných 35,450,000 z celkového 65M chipcountu turnaja. Sledujte už zajtra stream z finálového stola Main EVENTU Polish Poker Cupu!

Medzičasom sme spoznali aj majiteľa trofeje a víťaza turnaja Farewell Deepstack Baura Mariusz.

9. Maciejewski Marek - 1,450€

Varga terorizuje finálovú deviatku a zbiera 5 potov v rade. All-inom, veľkým raisom, malým raisom. Poslednú hru sa Maciejewski rozhodne pre defend veľkého blindu po opene 500k. Flop 2-3-4 Varga po checku cbetuje stávkou 250k a Maciejewski dorovnáva. Turn 4x je precheckovaný. River 7x Maciejewski checkuje a dostáva all-in. Po chvíli sa rozhodne pre call s K2o, no na flopnutú straight Vargu s A5o je to málo a finálovú osmičku máme jasnú.

9. Maciejewski Marek - 1,450€

10. Sabanoglu Ihlan - 1,000€

Ihlan posiela TT a call dostáva od Vargu, ktorý dorovnáva A5o. A♠ na flope rozhoduje o vytvorení finálového stola pre 9 hráčov na ktorom sa Ihlan Sabanoglu nachádzať nebude.

10. Sabanoglu Ihlan - 1,000€

Level 30: 125,000 - 250,000 / 250,000, avg. 6,500,000. ent.: 10/1300

15 minútový break

23:20 11. Zdanowicz Ryszard - 1,000€

Zdanowicz otvára UTG 425k a po foldoch Varga so 16M stackom hlási all-in. Zdanowicz chvíľu vypočúva a nakoniec hlási:"Aaaa vieś ćo call" a otáča AQo. Vargové štvorky potrebujú nízky board. T-7-3-2-7 je pre Vargu taký akurát a stack  v poslednej desiatke navyšuje na takmer 27M.

11. Zdanowicz Ryszard - 1,000€

23:05 13. Ján Šoltés - 855€

Posledné tri blindy posiela Šoltés z malého blindu po opene Zdanowicza. Zdanowicz otáča AJs a Šoltés je tak trojouter s QJs. Na flope sa Šoltésovi otáča Q♣ no river A♦ končí aj jeho turnajový život.

13. Ján Šoltés - 855€

22:55 Sabanoglu doubluje

Po all-ine 1,925 Šoltésa Sabanoglu dorovnáva 4BB s A8o a po boarde J-J-4-5-A Šoltésovi neostáva len odovzdať mu z jeho 10BB stacku takmer polovicu, keďže posielal s QTo.

22:49 15. František Ižol - 720€

Po opene Vargu sú na flop zvedavý štyria hráči. Po flope K-9-3 a checku leaduje Ižol a Varga točí do 1,2M. Folduje sa k Ižolovi a ten ide do all-inu s K6s. Turn ani river druhý pár Ižolovi nedáva a z Polish Poker Cupu si berie 720€.

15. František Ižol - 720€

Level 29: 100,000 - 200,000 / 200,000, avg. 4,333,333. ent.: 15/1300

22:44 Képeš bez boja

Open Ižola dorovnáva Zdanowicz a Képeš 3betuje po calle 1,2M. Ižol po zavolaní casu zahadzuje a podobne tak robí aj Zdanowicz.

22:25 Double pre Zdanowicza

Sabanogluov open 575k dorovnáva Varga na buttne a Zdanowicz posiela 2,7M. Sabanoglu dorovnáva a po prerátaní stacku Sabanoglua Varga svoje karty po chvíli zahadzuje. Zdanowicz triafa eso s AKs proti 55 Sabanogluova a doubluje na 6M.

22:11 Reseat na dva stoly

22:05 Farewell pozná finálový stôl

22:00 17. Basiaga Jerzy Bartolomej - 720€

Basiaga si nabehol s AJs do es na ruke Gabzdila a jeho stack sa presúva po stole. Po jeho vypadnutí máme reseat na dva stoly a krátku 10 minútovú prestávku.

17. Basiaga Jerzy Bartolomej - 720€

22:00 18. Kala Maciej Kacper - 720€

Kala otvára a dostáva plnú od Vargu s ktorou je s QQ spokojný potom, čo Varga otáča A6o. Oveľa menej je spokojný s eso high boardom, ktorý je posledný, ktorý vidí ako turnajový hráč Main Event Polish Poker Cup.

18. Kala Maciej Kacper - 720€

21:53 19. Falowski Bartolomiej Kacper - 720€

Bartek openshovuje 6BB s K8s na CO no búra do es u Zdanowicza a už po turne T-7-2-5 si môže z turnaja baliť kufre.

19. Falowski Bartolomiej Kacper - 720€

21:50 Double double

Na stole č.18 posiela Basiaga all-in do Ižolovho raisu s AQo a Ižol calluje s ATo. Basiaga prežíva board bez desiatky a Ižol odovzdáva 915k.

Na stole č.17 sa do all-inu dostáva Šoltés proti Kalovi a v konforntácii KQo vs ATo po boarde A-Q-5-T-4 Šoltés odovzdáva zo svojho stacku.

Level 28: 80,000 - 160,000 / 160,000, avg. 3,421,053. ent.: 19/1300

21:44 Gago doubluje 6BB

Do shoveu Basiaga posiela svoj 6BB stack do boja s K4o. Basiaga otáča AKo, no na flope sa Gagovi otáča 4♣, ktorá ho drží v turnaji.

21:39 Kala v ohrození

Kala posiela 500k do openu Šoltésa a ten už s T♣8♣ dáva povinný call. Kala otáča A♥6♠ a po boarde 4♥3♥7♥4♦5♣ doubluje svoje 4BB.

21:34 Nagy vs Varga

Varga otvára button na 250k a Nagy defenduje veľký blind. Flop K♣Q♠7♣ Nagy checkcalluje 120k. Turn 7♠ je precheckovaný. River J♠ Nagy leaduje stávkou 225k a Varga dáva 1M. Nagy rýchlo calluje a Varga vie, že je zle. Otáča AJs, no to nestačí na Nagyho s 97o.

21:29 Strzepek doubluje

Strzepek našiel na veľkom blinde QQ a po opene Gabzdila posiela 735k. Gabzdil dorovnáva A4s a po flope 7-7-7 pýta sedmičku. Turn Jx ani river 9x Gabzdilovi v eliminácii shorta nepomáhajú a pokračujeme v 19tich hráčoch.

21:20 Varga a 3bety

Jeho open 3betuje Izol a Varga svoje karty zahadzuje. O dve ruky neskôr je to práve Varga, ktorý 3betuje a rovnako dostáva fold.

Level 27: 60,000 - 120,000 / 120,000, avg. 3,095,238. ent.: 21/1300

20 minútový break

20:50 22. Kucharz Radoslaw Wojciech - 620€

Kucharz si vyčkal na JJ a posiela do celého stola. Képeš na veľkom blinde našiel A3o a po prerátaní stacku si povedal, že tých 7BB musí dať. Eso v okne rozhoduje o tom, že Kucharz už na prestávku nepôjde ako turnajový hráč.

22. Kucharz Radoslaw Wojciech - 620€

20:49 23. Attila Ambrúž - 620€

Coinflip AKs vs 33 pre Ambrúža nedopadol a tesne po spojení stolov v turnaji končí.

23. Attila Ambrúž - 620€

20:42 25. Jasinski Dawid - 530€

Varga dáva Jasinského na veľkom blinde s menej ako 10BB do all-inu a Jasinski si nachádza KJo a dorovnáva. Varga otáča 9♥3♥ a ide sa na flop. Ten sa otáča J♥T♦2♥. Turnová 8♣ pridáva outy pre Vargu a riverová 5♥ posiela turnaj na posledné tri stoly.

25. Jasinski Dawid - 530€

20:27 27. Andrzejewski Bartosz - 530€, 26. Kaczorowski Jakub Lukasz - 530€

3way all-in vyprodukovali hráči na stole č.18. Po opene Vargu 200k posiela Andrzejewski svoj stack do boja. Kaczorowski na malom blinde repushuje a po týchto akciách posiela aj Szucs. Varga sa z hry berie a trojica ukazuje svoje karty. Aj keď si shorti držia eso v okienku sa otáča, no hneď za ním je Q♣ pre Szucsa, ktorý po ďalších troch nepodstatných kartách posiela na payout dvoch hráčov.

Andrzejewski: A♦J♠
Kaczorowski: A♥K♥
Szucs: Q♦Q♥

Board: A♠Q♣3♥ 3♠ 5♣

27. Andrzejewski Bartosz - 530€

26. Kaczorowski Jakub Lukasz - 530€

20:23 28. Topa Krystian - 530€

Topa posiela na CO AQo a dostáva call od Ižola, ktorý otáča AKo. Na stole sa dáma neotáča a Topa je out.

28. Topa Krystian - 530€

Level 26: 50,000 - 100,000 / 100,000, avg. 2,321,757. ent.: 28/1300

20:16 29. Daniel Papp - 530€

Papp sa s tým nebabral a v limpovanom pote BvB na flope 6-5-4 po checku rovno posiela 1.2M. Varga mu ukazuje, koľko je v pote, no Pappovi je to jedno. Varga po chvíli dorovnáva T7o a Papp otáča 49o. Turn 8x kompletuje Vargovu straightdraw a po riverovej 4ke Papp v turnaji končí.

29. Daniel Papp - 530€

20:05 31. Kukielka Damian Mateusz - 460€

Šmidov all-in 900k+ Kukielka dorovnáva s AKo. Šmida po foldoch blindov stolu otáča sedmičky a po boarde bez hitu pre Kukielku Šmida vyradzuje.

31. Kukielka Damian Mateusz - 460€

20:01 Andrzejewski si odfúkol

Po boarde T-7-2-7-J si Andrzejewski poriadne odfúkol, keď jeho stack 700k so šestakmi dorovnal Szucs s KQo.

19:54 34. Kuna Attila - 460€

Kuna posiela 5BB na buttne po foldoch a pre call s Q8o sa rozhoduje Nagy na veľkom blinde. Po boarde 2-3-A-3-4 stačí Nagymu na vyradenie queen high, keďže Kuna poslal so 76s.

34. Kuna Attila - 460€

19:45 Berdis na 1,3M

V súboji es ťahá Kucharz s AJo za kratší koniec proti AQo Berdisa, ktorý po nepodstatnom boarde doubluje svoj stack na 1,3M. Kucharz o niekoľko rúk neskôr nachádza pár deviatok a svoj stack 315k doubluje.

19:38 37. Dragan Krzystof Daniel

Dragan posiela svoj stack do openu Vargu s JJ. Varga dorovnáva KK a po blank boarde končí nádeje ďalšieho hráča na finálový stôl.

37. Dragan Krzystof Daniel - 400€

Level 25: 40,000 - 80,000 / 80,000, avg. 1,756,757. ent.: 37/1300

19:38 Kostkiewiczová posiela

Double s AQs proti Nagyho AQo jej nevyšiel a pot si dvojica rozdelila. O niekoľko hier neškor, ale posiela K♥Q♥ na buttne a dostáva call od Gagoa s A4o. Riverový king drží poslednú dámu v turnaji a tá svoj stack doubleuje na 1,2M.

19:28 Laszlo Meszaros posiela

Meszaros poslal do celého stola K9s a jedinou prekážkou po foldoch mu bol Pietruk, ten si našiel JJ na veľkom blinde a po boarde 8♦7♦6♦ A♠ 2♣ vyradzuej Meszarosa.

38. Laszlo Meszaros - 400€

19:17 Nagy pokračuje v spanilej jazde v DAY 2

Jeho 130k dopláca Ambrúž a na flop K-4-3 je zvedavá aj Kostkiewiczová. Po checku Nagy betuje 200k a na turn už ide len Ambrúž. 6♠ betuje Nagy za 400k a dostáva call od Ambrúža. River T♠ betuje Nagy tretíkrát a 800k dorovnáva Ambrúž jedným chipom s AKo. Nagy otáča setnuté trojky a svoj štartovný stack 77k v DAY 2 ďalej zveľaďuje.

19:09 Berdis splituje

Dávid Berdis posiela 415k a dostáva call od Paskiewitza s A6o. Dávid otáča A2 a po boarde Q-J-4-J-4 splituje a bojuje ďalej o postup na finálový stôl.

Level 24: 30,000 - 60,000 / 60,000, avg. 1,710,526. ent.: 38/1300

45 minútový dinner break

18:18 Power poker Vargu

Miro Varga otvára 105k a dostáva 3bet na 300k od Basiagu. Szucz na malom blinde s QQ 4betuje do 550k a Varga 5betuje do 1,4M. Basiaga zahadzuje a po chvíli svoje karty zahadzuje faceup aj Szucz.

18:09 Kis na streame nebude

DAY 2 prinesieme aj skrz stream, ktorý by mal s polhodinovým delayom bežať už o hodinu. Na streame však už ako hráča neuvidíte Kristiána Kisa, ktorý sa dostal do preflop all-inu s desiatkami proti Kostkiewiczovej s AQs. Srdcová dáma na river rozhodouje o osude maďarského hráča v dnešnom turnaji a posiela ho po odmenu 350€.

39. Swistek Adam - 400€
40. Kozlowski Aleksandr - 350€
41. Kis Krisztian Mark - 350€
42. Lovas Viktor - 350€
43. Krzzworzekova Pawel Andrzej  - 350€
44. Balogh Raul-Alexandru - 350€
45. Mateusz Matera - 350€,

 

17:57 Tank s esami

Balogh posiela do celého stola 900k a hra sa zastavuje na Kaczorowskom, ktorý si necháva chvíľu na premyslenie a potom dorováva esá. Flop esá straší, no turn aj river Kacyorowskieho držia.

Balogh: 5♠8♠
Kaczorowski: A♦A♣

Board: Q♣J♠T♠ J♣ 8♣

Level 23: 25,000 - 50,000 / 50,000, avg. 1,444,444. ent.: 45/1300

17:42 Varga vyradzuje

Greensteinove eso na river rozhoduje v preflop all-ine za 610k od Miskowiecza o jeho vyradení. Miro Varga s AQo triafa river proti osmičkám a Miskowiec pred novým levelom končí.

46. Macala Grzegorz Maksymilian - 350€
47. Czarnecki Marek Mariusz - 350€
48. Miskowiecz Marcin Tomasz - 350€
49. Kotlyk Volodimir - 350€
50. Szudzik Konrad - 310€
51. Gruzska Dominik Lukasz - 310€
52. Picek David - 310€
53. Nowak Krysztof Jakub - 310€
54. Stelmach Mateusz Krystof - 310€
55. Kotowicz Sebastian Andrzej - 310€
56. Padowski Konrad - 310€
57. Bandzerewicz Pawel - 310€

RACE PÁRTY

Banco Casino Kosice prinesie tradičný tematický večer, ktorý bude mať tento krát podobu Race Párty

Počas nej sa všetci môžete tešiť na delikátne rauty, osviežujúce miešané drinky, skvelú zábavu a bohatú tombolu.

Tešiť sa máte na čo, všetci ste srdečne vítaní

17:31 David Picek posiela

A6s Picek posiela bez predchádzajúcej akcie na CO. Tamaškovič na buttne sa však pozerá na pár jackov a po boarde bez esa sa aj Dávid Picek poberá na payout po svoju odmenu za dnešný turnaj.

17:23 Dvakrát esá

Najlepšiu štartovnú kombináciu si našli Kala na stole č.21 a svoj 500k stack doubluje proti Macalovi s JJ. Rovnako esá podrželi Berteka Falowskieho, ktorý po blank boarde posiela Stelamacha na stack menej ako jeden blind.

17:19 Haščák končí rukou Borowskiho

Haščák sa rozhodol pre all-in na flope 7-6-2 s kombináciou 86o. Borowski dorovnáva s Q6s a po turne Jx a riverovej sedmičke Zdenko Haščák v turnaji končí.

58. Haščák Zdenko - 310€
59. Zielinski Mateusz - 310€
60. Patrik Hrubý - 275€

Level 22: 20,000 - 40,000 / 40,000, avg. 1,083,333. ent.: 60/1300

15 minútový break

16:52 Lovas na prestávku s doublom

Jeden z troch outov našiel Viktor Lovas proti Zielinskieho KK s AQo. A♣ tesne pred prestávkou na flope Lovasa drží v hre a 285k stack doubluje.

61. Zelasko Kamil Krysztof - 275€
62. Baloghová Janette - 275€
63. Brela Adrian Lukasz - 275€
64. Mikus Matej - 275€

16:40 All-inpiáda pokračuje a shorti putujú na kasu

65. Demydenko Serhii - 275€
66. Micula Michal Artur - 275€
67. Malinski Dacsjuzs Jan - 275€
68. Danisek Peter - 275€

16:33 Gabzdil na 2.4M

Matúš otvára AKs a Nachaj defenduje veľký blind. Flop K-8-2 leaduje Nachaj 80k a dostáva raise na 235k, ktorý dorovnáva. Turn 3x Nachaj checkcalluje all-in za 600k a s K6s a po nepodstatnej riverovej karte posúva chipy ku Gabzdilovi.

69. Nachaj Damian - 275€

Level 21: 15,000 - 30,000 / 30,000, avg. 955,882 ent.: 68/1300

16:28 Husár končí

Dušan posiela 150k s QQ, no súper otáča ešte o stupienok lepší pár a Dušan je po blank boarde z kola von.

70. Husár Dušan - 275€
71. Czernicki Andrzej - 275€

16:14 Double seat open

Všetky chipy Ceranka aj Hokusa končia u Tamaškoviča, ktorý v preflop all-ine otáča proti Q9s Ceranku a TT Hokusa AKo. K♣ na river posiela oba menšie stacky na payout a chipy idú k Tamaškovičovi.

72. Szczegielniak Ewa Joanna - 275€
73. Pestik Jan - 275€
74. Wujcikowski Jakub Tadeusz - 275€
75. Hustler - 245€
76. Ceranko Silvester - 245€
77. Skalski Michal Marian - 245€
78. Jendrzejczak Dawid - 245€
79. Koryl Norbert Antonii - 245€
80. Lewandowski Tomasz - 245€
81. Klima Martin - 245€
82. Kusiewicz Filip Piotr - 245€

16:08 Borowski spať na 2M

Borowskieho 2M sa rozkotúľal po stole, no už je spať na svojom štartovacom stacku DAY 2. Do hry naskočil s 54s a Dudziaka na turne 8♦7♣6♠ 6♥ s desiatkami presvečil ku callu svojho all-inu 800k po jeho checkraise na 300k. Dudziakove desiatky nevylepšili po rivry Q♠ a Borowski ide na 2M.

16:00 Haľko históriu nenapíše

Chip and a chair pre Haľka po prehratom all-ine znamenalo, že v ďalšej hre posiela naslepo. Popri jeho all-ine sa do plnej dostávajú aj Kozlowski s Gruzskom. Gruzska triafa koníka a okrem doublu si pripisuje aj vyradenie Haľka.

Gruzska: A♦K♦
Kozlowski: K♠Q♠
Haľko: J♠3♦

Board: K♥8♥2♥ 3♠ T♣

83. Haľko Marek - 245€
84. Goraj Jacek Mateuzs - 245€
85. Berenyi Mihaly - 245€
86. Roslan Radoslaw Kryzstof - 245€
87. Karlik Dawid Kryzstof - 245€

15:56 Basiaga doubluje

Basiaga si našiel čierne esá a stack 535k sa mu podarilo dostať do hry už pred flopom proti Kotlykovi s AJo. K-T-K vyčaroval gutshot, no turn ani river ho nekompletujú a Kotlyk padá na short.

Level 20: 10,000 - 25,000 / 25,000, avg. 747,126 ent.: 87/1300

15:44 Vstávačka obliekačka

Hustler na turne J-T-5-6 už vstáva keď jeho preflop all-in s AQo dorovnal Goraj s AJo. Riverový K♥ Hustlera usádza pred začiatkom nového levelu naspať k zdoublovanému stacku.

88. Dabrowski Gregorz - 245€
89. Molnar Istvan - 245€
90. Michalko Dalibor - 245€
91. Wieczorek Jacek Jan - 245€
92. Fircak Roman - 245€
93. Chodowski Maciej Cezari - 245€

15:36 Haščák prehráva do pokru

Na boarde A-T-T-T-Q drží Haščák AKo. Fullhouse sa mu však proti Borowskiemu nepozdáva a zahráva ho pasívne, čo sa mu aj vypláca, keďže Borowski otáča T8 a berie 400k pot.

15:22 Hernadi aj Laskowski končia rukou Zelaska

Zelasko našiel na river K♣, ktorý triafa 3outy s KQo proti AQo Hernadiho a obeťou tejto hry je aj Laskowski, ktorý je na veľkom blinde v nútenom all-ine, no prečkal prvý payjump.

94. Bartko Lubomir - 245€
95. Bida Jan Michal - 245€
96. Hernadi Csaba - 245€
97. Laskowski Robert - 245€
98. Monka Wojciech Piotr - 245€
99. Makar Lukasz Macej - 245€
100. Kradlak Martin - 245€
101. Yaremko Andrii - 220€
102. Konwerski Cezary - 220€

15:17 Zabačime flopa

Goraj otvára 40k a po námysle na veľkom blinde u Berdisa hlási, že má dorovnať a pozrú sa na flop. Berdis je však proti a 3betuje na 155k, ktoré vyhrávajú aj bez zabačenia flopa.

15:13 Farewell Deepstack s posunutým začiatkom

Už o niekoľko minút štartuje posledný trofejový even Farewell Deepstack!

Level 19: 10,000 - 20,000 / 20,000, avg. 637,255 ent.: 102/1300

20 minútový break - chiprace 1k

14:45 Gabzdil posiela Jankowskiho na prestávku o čosi skôr

Za 200k Gabzdil hľadá v balíčku štvorku k svojím dvom proti dámam Jankowskiho. Na boarde sa mu to darí a Jankowskieho stack si tak berie Matúš Gabzdil.

103. Fron Bartolomej Maciej - 220€
104. Bednar Štefan - 220€
105. Jankowski Marcin - 220€
106. Suitkowski Konrad - 220€
107. Soltis Roman - 220€
108. Anna Peter - 220€

14:37 Kucharz posiela desiatky

Micula hru otvára raisom na 35k a po calle Berenyiho Kucharz posúva svoj 200k stack do boja s desiatkami. Posledná prekážka pred výhrou je Bereny, ktorý si ale povedal, že 55 chce vidieť dokonca. S boardom A-9-3-6-2 si však proti vyššiemu páru nepomohol a odovzdáva súperovi 200k.

109. Formela Adam - 220€
110. Szilagyi Sandor-Aron - 220€
111. Zurawski Szimon Bartosz - 220€

14:30 Berdis dorovnáva

Preflop Daniel Papp posiela do openu Berdisa all-in a ten po chvíli dorovnáva svoj 414k stack s párom desiatok. Papp otáča osmičky no tie po boarde J-5-2-K-6 idú do mucku.

14:23 Runnin good

Pavel Nagy začal DAY 2 so stackom 77k no ten už je dávno minulosťou. Po doubloch a výhrach bez showdownu má pred sebou 500k+, no ani to už nieje aktuálna informácia. Paly si totižto našiel esá a do hry dostal Karlika s KQo, ktorý na flope K-4-6 checkraisuje Nagyho cbet a následne dopláca 405k all-in. Esá Nagya podržali aj na turne a na river Nagy atakuje 1M chipov po troch leveloch v DAY 2.

112. Sanislo Viliam - 220€
113. Bebecki Pawel - 220€

14:14 V treťom levely sú už len ako diváci

114. Zolnai Peter - 220€
115. Kosior Mikolaj Mateusz - 220€
116. Polanski Piotr - 220€

Level 18: 8,000 - 16,000 / 16,000, avg. 575,221 ent.: 113/1300

14:11 Posledný trofejový event začína už o necelú hodinu

Farewell Deepstack je posledným turnajom z ktorého si hráči môžu odniesť nádhernú trofej ak sa im nepodarilo kvalifkovať do DAY 2 Main Eventu. Začiatok turnaja s 15 minútovými levelmi a stackom 50k je naplánovaný na 15:00!

Banco Casino Kosice si pre pokrových nadšencov pripravilo v termíne od 31.08-04.09.2022
30GRAND s garanciou 30.000€ !
Pôjde o viacdňový turnaj s buyinom len 90€.
Sledujte náš web a dozviete sa viac.

www.bancocasino.sk

14:02 Bering končí s esami

Szucz posiela 11BB na open 4x Beringa a otáča A7o. Bering s AA je poriadne popredu, no board J-8-6-4-5 je neúprosný a Beringa posiela na payout.

117. Raulet Odin - 220€
118. Bering Przemyslaw Leszek - 220€

13:57 Varga ukazuje 6♣

Miro po opene Kozlowskieho a 3bete Demydenka 80k 4betuje na 215k a oboch súperov núti k foldu po ktorom im ukazuje 6♣.

13:53 Short do shorta

Stelmach posiel 130k a Bering s 37k za čiarou dorovnáva s J5s. Proti osmičkám triafa na boarde Q-J-T-5-7 svoj trojouter a doubluje.

13:46 Weiner out

Weiner posiela na 40k open Husára za čiaru svojích 67k. Topa na veľkom blinde chce hrať len proti jednému a točí do 125k. Husár zahadzuje a dvojica ukazuje svoje štartovné kombinácie. 

Topa: 7♦7♣
Weiner: A♠T♣

Board: J♦8♣5♦ 4♠ 6♥

119. Weiner Wiktor - 220€
120. Soos Levante - 220€

Level 17: 6,000 - 12,000 / 12,000, avg. 537,190 ent.: 121/1300

13:39 Marek Petric končí

Na flope Q-Q-8 nebolo úteku. Petric dostáva s QJs checkraise od Strzepeka na 100k z jeho pôvodného betu 39k. Petric posiela all-in a Strzepek dorovnáva s KQo. Turn Tx ani river 5x Petricovi nepomáha a aj on si ide po odmenu 220€ s oznámením nového levelu.

121. Petric Marek - 220€
122. Kudlik Piotr - 220€
123. Jaroszuk Marcin - 220€

13:34 Jasinski doubluje

V preflop all-ine za 149k Jasinskieho otáča AKo a dve živé karty mu otáča Matej Mikuš s QJs. Board drží lepšiu kombináciu a Jasinski doubluje.

13:25 Demydenko vyzradzuje pokrom

Demydenko open posiela Lelito na malom blinde s esami a Demydenko s KK dorovnáva. V okienku sa otáča Demydenkovi K♠ a hneď za ním vykukuje aj posledný K♥ v balíčku. Lelito len nešťastne pozerá na board a po turne vstáva zo svojho miesta.

124. Lelito Dawid - 220€
125. Sikora Krysztof Wladyslaw - 220€
126. Kupnicki Krzystof Piotr - 220€

13:18 Dámy málo

Pikarski otvára a dostáva plnú od Kaczrowskieho na veľkom blinde s A♠5♠, ktorý s radosťou s QQ dorovnáva. Flop Q♠4♠T♦ triafa oboch hráčov, turn 2♠ je pre Pikarského nepríjemný a po rivry bez spárovačky v turnaji končí.

127. Pikarski Mateusz Dariusz - 220€
128. Zakowicz Mariusz - 220€
129. Ostrowski Krzystof Jan - 220€

13:07 Prvé obete DAY 2

Prvou obeťou DAY 2 je Galewski Peter, ktorý posiela short na CO s AJo a vo flipe netriafa board 9-8-3-2-4 proti Pietrukovi. O triple sa pokúsil Panek Michal, ktorý s A8o dostal call od 77 Tamaškoviča a 99 Mihalyho. Tamaškovič triafa po precheckovanom boarde J-2-J-T-7 river a dostáva vyplatených 100k do sidepotu a zároveň eliminuje ďalšieho hráča z DAY 2.

130. Panek Michal - 220€
131. Galewski Peter - 220€

Level 16: 5,000 - 10,000 / 10,000, avg. 496,831 ent.: 131/1300

Rozbaľujeme stacky

Hráči sa usádzajú na svoje miesta a rozbaľujú si svoje stacky s ktorými postúpili z predchádzajúcich dní. Dealer button začína na mieste č.1. DAY 2 hráme vo foromáte 8max a hráči majú k dispozícii levely o dĺžke 35 minút.

STREAM DAY 2

Z DAY2 vám prinesieme aj streamovaný stôl s plánovaným začiatkom o 19:00!

PRIZEPOOL Polish Poker CUP Main Event

1. 20.200€
2. 13.200€
3. 9.700€
4. 7.600€
5. 6.000€
6. 4.550€
7. 3.350€
8. 2.320€
9. 1.450€
10.-11. 1.000€
12.-14. 855€
15.-19. 720€
20.-24. 620€
25.-29. 530€
30.-34. 460€
35.-39. 400€
40.-49. 350€
50.-59. 310€
60.-74. 275€
75.-100. 245€
101.-131. 220€

SEATING DAY 2

 

 

 

 

Dostávajte najnovšie informácie o PROMO akciách a dianí v Banco Casino Košice:

BANCO CASINO facebook
BANCO CASINO instagram
BANCO CASINO web page

Alebo sa spýtajte na to čo Vás zaujíma:

Adresa: Hlavná 1, Košice
Telefón cash managera: 0918 100 100
Telefón turnajového managera: 0917 595 644
Recepcia: +421 552 850 333

  • Komentáre