Turnaj BSOP #1 ONE DAY EVENT 20.000€ GTD zaznamenalo 142 entries and šampiónom je Mihaľo Milan, ktorý si odniesol domov 5 188€ vrátane 120€ tiketu on BSOP2, ktorý začína budúci týždeň v sobotu a taktiež si berie trofej pre víťaza.
Gratulujeme!!!

6:50 Runner up - Tamaškovič Vladimír - 2 941€

Po niekoľkých handách Tamaškovič otvára na 600k, Mihaľo 3betuje na 2M a TAmaškovič posiela all in 6M, ktoré Mihalo platí s Q-Q, Tamaškovič drží o niečo horšiu ruku a to J-J. Po boarde bez J spoznávame prvého víťaza BSOP.

Tamaškovič: J-J
Mihalo: Q-Q

Board: 2-2-3-9-6

6:30 3. miesto - Dávid Berdis - 1 876€

V ďalšej ruke Mihaľo dáva all in z malého blindu a Berdis posiela svoje posledné chipy za čiaru s Q-8, Mihalo ho však dominuje s K-Q a po blank boarde končí na treťom mieste.

Berdis: Q-8
Mihalo: K-Q

Board: 5-9-4-9-9

6:20 Berdis ide na short

Berdis otvára na 400k a Tamaškovič s Mihaľom idú tiež na flop, ktorý je 5♠ 6♠ 7♦, kde Tamaškovič rovno posiela all in a Berdis snapuje s postupkou 8-9, Tamaškovič má flushdraw s K♠ 3♠, ktoré completuje na river a posiela Berdisa na short.

Berdis. 9-8
Tamaškovič: K♠ 3♠

Board: 5♠ 6♠ 7♦ K♥ 7♠

6:15 Mihalo zázračne triafa na turne

Mihalo otvára na 500k a Berdis dáva all in, ktorý Mihalo calluje s K-K. Berdis má na ruke A-K, na flop prichádza eso, ale na turne sa objavuje zázračný jeden out pre Mihala a ten doubluje.

Mihalo: K-K
Berdis: A-K

Board: A-4-8-K-T

Break 10 minút

Level 25: 100,000 - 200,000 / 200,000, avg. 4 733 333, ent.: 3/142

5:58 Berdis tentokrát od Mihaľa

Mihaľo otvára na 500k, Berdis posiela all in 3,445M a Mihaľo calluje s A-T, Berdis drží na ruke K-Q, na flop prichádza Q-J-3 a tentokrát je na šťastnejšej strane Berdis, ktorý po rivri doubluje svoj stack cez Mihaľa.

Berdis: K-Q
Mihalo: A-T

Board: Q-J-3-5-J

5:43 Mihalo doubluje po tretíkrát v rade

Mihalo posiela 2,45M a Berdis na BB calluje s A-9, Mihalo má na ruke Q-J, na flop prichádza Q-T-5, turn 9 a river 8 znamenajú, že Mihalo ide na 5M stack.

Mihalo: Q-J
Berdis: A-9

Board: Q-T-5-9-8

Level 24: 80,000 - 160,000 / 160,000, avg. 4 733 333, ent.: 3/142

5:30 Mihalo znova doubluje

Mihaľo otvára na 250k, Tamaškovič 3betuje na 700k a Mihaľo dáva all in 1,7M, čo Tamaškovič snapuje, Mihaľo drží rakety. Flop 4-7-6 je pre Mihaľa bezpečný, no na turne sa Tamaškovičovi otvára flushdraw, ktoré sa ale nekompletuje na rivri a Mihaľo znova doubluje.

Mihalo: A-A
Tamaškovič: A-K

Board: 4-7-6-6-J

5:25 Berdis berie ďalší pot

Berdis otvára na 240k a obaja ďalší hráči sa pridávajú do hry, flop A-6-4 Berdis pokračuje stávkou 125k, ktorú platia obaja hráči, turn 9 a river Q je precheckovaný všetkými, Tamaškovič ukazuje 2-2, Mihalo 6-5 a Berdis berie pot s K-6.

Berdis: K-6
Mihalo: 6-5
Tamaškovič: 2-2

Board: A-6-4-9-Q

5:14 Mihaľo doubluje

Berdis otvára na 240k a Mihaľo posiela 800k, čo Berdis snapuje s A-K, Mihaľo potrebuje pomoc s A-4, čo sa aj deje na flope 4-T-8, turn 6 a river 4 doublujú Mihalov stack.

Mihalo: A-4
Berdis: A-K

Board: 4-T-8-6-4

Level 23: 60,000 - 120,000 / 120,000, avg. 4 733 333, ent.: 3/142

Break 15 minút

4:50 4. miesto - Gaal Levente - 1 423€

Gaal openshovuje 1,7M a Tamaškovič calluje s A-K. Gaal drží na ruke Q-J a potrebuje trafiť. Flop A-4-2 je dobrý pre Tamaškoviča a po rivri končí Gaal na zemiakovom mieste.

Tamaškovič: A-K
Gaal: Q-J

Board: A-4-2-3-Q

4:36 Mihaľo berie od Tamaškoviča

Tamaškovič kompletuje na SB a Mihaľo checkuje na BB. Flop K-7-8 Tamaškovič vsádza 1bb, čo Mihaľo platí, turn 9 Tamaškovič vsádza rovnako ako na flope a Mihaľo raisuje na 300k a Tamaškovič pokračuje, river 6 ocenil Mihaľo 600k stávkou a to presviedča Tamaškoviča, aby karty zahodil.

Level 22: 50,000 - 100,000 / 100,000, avg. 3 550 000, ent.: 4/142

4:29 Gaal posiela

Tamaškovič otvára a Gaal posiela all in 1 615 000, Tamaškovič chvíľu rozmýšľa a zahadzuje 6-6, Gaal ukazuje T-T.

4:15 Tamaškovič berie od Gaala

Tamaškovič otávra a Gaal s Berdisom idú tiež na flop 9-2-9, kde Tamaškovič betuje 100k a už len Gaal pokračuje, turn 7 Tamaškovič betuje znova a teraz 150k, Gaal znova platí, river K Tamaškovič vsádza 400k, ktoré Gaal snapuje a Tamaškovič ukazuje fullhouse s K-9, čo stačí na výhru potu.

Level 21: 40,000 - 80,000 / 80,000, avg. 3 550 000, ent.: 4/142

3:51 5. miesto - Rudzik Jan - 1 104€

Gaal otvára hru a Rudzik posiela svoje posledné chipy do hry s A-5, Gaal calluje s Q-Q. Na flope T-K-J potrebuje, aby Gaal trafil set, ale to sa nedeje a končí na 5. mieste.

Gaal: Q-Q
Rudzik: A-5

Board: T-K-J-9-2

3:48 6. miesto - Szoke Peter - 894€

Berdis otvára z BT na 120k a Szoke na malom blinde a Tamaškovič na veľkom blinde calluju. Flop 8-2-4 Berdis cbetuje do 125k a túto stávku platia aj Szoke spolu s Tamaškovičom. Turn A Berdis pokračuje stávkou 400k, na ktorú reaguje už len Szoke, river A Szoke leaduje 500k a po niekoľkých sekundách Berdis dáva all in, ktorý Szoke snapuje s A-J, čo ale nestačí na Berdisov fullhouse s 2-2.

Berdis: 2-2
Szoke: A-J

Board: 2-8-4-A-A

Level 20: 30,000 - 60,000 / 60,000, avg. 2 366 667, ent.: 6/142

3:24 7.miesto - Bajzat Krisztian Kornel - 712€

V preflop all ine skončil Bajzat držiaci K-Q proti Tamaškovičovi, ktorý drží A-T. Po rivri končí na 7. mieste.

Bajzat: K-Q
Tamaškovič: A-T

Board: 9-8-7-A-5

3:18 Veľký pot pre Gaala

Berdis otvára na 100k a Gaal defenduje BB. Flop T-5-7 Gaal checkcalluje 150k, turn 4 Berdis pokračuje stávkou 400k, ktoré Gaal znova calluje. River 3 Gaal posiela svojich 1 105 000 za čiaru a Berdis rozmýšľa. Po chvíli calluje s J-J, ale Gaal ukazuje postupku so 6-5 a doubluje svoj stack.

Berdis: J-J
Gaal: 6-5

Board: T-7-5-4-3

3:07 8th place - Laake Artur - 575€

Szoke otvára na 130k a Laake posiela 600k za čiaru a Szoke calluje s T-T. Laake drží A-7 a po boarde bez esa končí na 8. mieste.

Szoke: T-T
Laake: A-7

Board: 4-8-2-9-J

Level 19: 25,000 - 50,000 / 50,000, avg. 1 775 000, ent.: 8/142

2:51 Triple barrel

Berdis otvára na 80k a Laake s Gaalom idú na flop, ktorý priniesol J♣ K♣ 9♣, kde Berdis cbetuje 125k, ktoré doplatil iba Laake. Turn Q♦ Berdis pokračuje stávkou 200k, Laake znova platí. River 5♠ Berdis vsádza po tretíkrát 325k, čo už presvedčilo Laakeho, aby svoje karty zahodil.

2:40 9. miesto - Lovas Viktor - 451€

Potom, čo Mihaľo z malého blindu posiela all in, Lovas calluje s posledným blindom na veľkom blinde bez toho, aby pozrel karty a ukazuje 7-3. Mihaľo drží A-6 a vyradzuje prvého hráča z finálového stola.

Lovas: 7-3
Mihalo: A-6

Board: J-T-2-8-6

FINAL TABLE:

2:17 10. miesto - Kovacs Norbert Lajos - 342€

Gaal otvára na 100k, Kovacs posiela 235k za čiaru a Gaal calluje s A-J. Kovacs drží A-9. Po rivri končí Kovacs na 10. mieste.

Gaal: A-J
Kovacs: A-9

Board: 4-2-9-J-Q

2:10 11. miesto - Pasztor Mate - 342€

Mate skončil v preflop all ine proti Laakemu, kde Mate drží K-Q a Laake A-Q, board rozhodol, že Mate dnes končí na 11. mieste.

Mate: K-Q
Laake: A-Q

Board: 9-9-5-6-8

2:05 12. miesto - Martinček Martin - 342€

Pasztor limpuje na BT, Tamaškovič kompletuje SB a Martinček shovuje 12bb. Pasztor karty zahadzuje a Tamaškovič calluje s Q-Jo. Martinček drží A-4o, flop K-9-7 drží Martinčeka v hre, turn 7 otvára Tamaškovičovi FD a river Q rozhoduje, že Martinček dnes končí na 12. mieste.

Martinček: A-4
Tamaškovič: Q-J

Board: K-9-7-7-Q

Level 18: 20,000 - 40,000 / 40,000, avg. 1 577 778, ent.: 12/142

2:00 13. miesto - Stupar Stanislav - 270

Stupár otvára na 65k a Gaal defenduje BB. Flop J-7-6 Stupár cbetuje 60k, Gaal raisuje do 250k a Stupár dáva all in 575k, ktoré Gaal calluje s J-J. Stupár drží K-J, turn Q a river 9 znamenajú, že Stupár dnes končí na 13. mieste.

Stupar: K-J
Gaal: J-J

Board: J-7-6-Q-9

1:55 14. miesto - Olearčin Miloš - 270€

Po limpe od Tamaškoviča Laake posiela all in a Olearčin na veľkom blinde posiela svoje posledné 3 blindy do hry s K-3 v diamonde Tamaškovič zahadzuje a Laake drží Q-J v clube a flop prináša preňho pomoc v podobe J-5-8, turn A prináša Olearčinovi flushdraw, ale to sa nekompletuje na rivri a tak končí na 14. mieste.

Olearčin: K-3
Laake: Q-J

Board: J-5-8-A-9

1:45 15. miesto - Nagy Gabor - 270€

Nagy skončil v preflop all ine s Bajzatom, ktorý držal Q-Q. Nagy so 7-8 potrebuje pomoc, ktorá neprichádza a končí dnes na 15. mieste.

Nagy: 7-8
Bajzat: Q-Q

Board: 4-Q-J-6-A

1:38 Bubble boy Bednar

Na flope Q-J-8 dostali svoje žetóny za čiaru Bednár s Rudzikom. Bednár držal rakety, ale Rudzik drží T-9 a po rivri sa bednár lúči s turnajom.

Bednar: A-A
Rudzik: T-9

Board: Q-J-8-8-T

1:30 Hand for hand fáza

Kerestes openshovuje 700k a Mihaľo calluje s Q-Q. Board bez esa nás dostáva do hand for hand fázy.

Kerestes: A-Q
Mihalo: Q-Q

Board: 7-7-J-2-4

Level 17: 15,000 - 30,000 / 30,000, avg. 887 500, ent.: 16/142

REDRAW:

1:10 Poker

Bednár otvára na 50k, Tamaškovič, Laake a Holomovzyi calluju. Flop 9♣ 6♠ J♣ Bednár cbetuje 100k, ktoré Tamaškovič spolu s Laakem calluju. Turn 6♦ je precheckovaný všetkými. River 4♦ Bednár betuje znova a tentokrát 125k, na ktorý reaguje Tamaškovič raisom do 250k, Bednár zahadzuje a Tamaškovič ukazuje 6-6.

1:00 Stupar doubluje

Stupár posiela svojich 310k za čiaru a Nagy calluje s J-J. Stupár drží Q-J a potrebuje pomoc boardu. Flop 8-9-7 mu prináša nádej a tá sa kompletizuje na rivri, kde prichádza desiatka, ktorá doubluje jeho stack.

Stupar: Q-J
Nagy: J-J

Board: 8-9-7-8-T

0:50 BvB súboj

Martinček completuje na SB a Bednar checkuje BB. Flop Q-7-3 Martinček checkcalluje 25k, turn A je precheckovaný a na rivri 2 Martinček betuje 40k, Bednar raisuje 90k a Martinček calluje s A-K, čo nestačí na Bednárove dva páry s Q-2.

Bednar: Q-2
Martinček: A-K

Board: Q-7-3-A-2

Level 16: 10,000 - 25,000 / 25,000, avg. 676 190, ent.: 21/142

0:35 Sirilla out

Sirilla posiela svojich posledných 155k za čiaru a Rudzik calluje s A-8. Sirilla drží Q-J a po flope, kde sa nachádzajú dve esá má iba malú šancu vylepšiť, čo sa nedeje ani po rivri a dnes končí.

Sirilla: Q-J
Rudzik: A-8

Board: A-A-3-6-8

0:20 Urban out

Berdis otvára na 40k a Urban z veľkého blindu posiela all in 400k. Berdis po chvíli calluje s A-Js and je popredu oproti K-8 na ruke Urbana. Board bez pomoci pre Urbana ukončuje jeho dnešnú púť.

Urban: K-8
Berdis: A-J

Board: 5-9-9-Q-T

Level 15: 10,000 - 20,000 / 20,000, avg. 617 391, ent.: 23/142

PAYOUT:

1. 5188€

2. 2941€

3. 1876€

4. 1423€

5. 1104€

6. 894€

7. 712€

8. 575€

9. 451€

10-12. 342€

13-15. 270€

Break 15 minút

23:50 Stefano vyhráva na river 

Martinček otvára na 32k, Stefano calluje a tiež Mihaľo na BB. Flop 4♥ T♣ 5♣ Martinček cbetuje 35k, ktoré Stefano s Mihaľom calluju. Turn 8♠ je precheckovaný všetkými hráčmi a na rivri J♣ Martinček betuje 120k, ktoré Stefano calluje s A-J, Martinček ukazuje A-K a Stefano berie pot.

Martinček: A-K
Stefano: A-J

Board: 4♥ T♣ 5♣ 8♠ J♣

23:40 Horská dráha

Mihaľo otvára na 32k a Kacmar posiela all in 170k, ktoré Mihaľo calluje s A-Js. Kacmar drží Q-Q, flop 3-4-5 je dobrý pre Kacmara, turn 2 už je lepší Mihaľo a river A rozhodol o splite potu.

Mihaľo: A-J
Kacmar: Q-Q

Board: 3-4-5-2-A

23:34 Martinček doubluje

Martinček raisuje z LJ na 32k, Tamaškovič sa zapája do hry a taktiež BB. Flop J♦ 7♦ T♠ BB spolu s Martinčekom checkujú a Tamaškovič betuje 35k, Martinček checkshovuje 210k, ktoré Tamaškovič snapuje s Q♦ 8♦. Martinček drží na ruke T♦ 9♦ a turn a river doublujú jeho stack.

Martinček: T♦ 9♦
Tamaškovič: Q♦ 8♦

Board: J♦ 7♦ T♠ 6♣ J♣

Level 14: 8,000 - 16,000 / 16,000, avg. 507 143, ent.: 28/142

23:25 Mate doubluje

Berdis otvára na 24k a Pasztor jammuje 125k, ktoré Berdis calluje so 7-7. Pasztor drží A-3s a potrebuje trafiť 3 outy, čo sa aj deje na flope A-8-K. Turn ani river sedmičku nepriniesli a Pasztor doubluje.

Berdis: 7-7
Pasztor: A-3

Board: A-8-K-T-5

23:15 Zaujímavá hra

Berdis otvára na 24k a Bacso z malého blindu calluje. Flop 3♥ 6♥ 5♦ Berdis cbetuje 20k a Bacso sa ide pozrieť na turn, ktorý je J♠, kde Bacso leaduje 25k, Berdis reaguje raisom na 115k, ktoré Bacso platí. River K♠ Bacso znova leaduje 125k a Berdis sa dostáva do námyslu a po chvíli calluje s K♥ Q♣, čo stačí na Bacsove 8♥ 7♥.

Berdis: K♥ Q♣
Bacso: 8♥ 7♥

Board: 3♥ 6♥ 5♦ J♠ K♠

Level 13: 6,000 - 12,000 / 12,000, avg. 405 714, ent.: 35/142

22:50 Jelen triple up

Jelen posiela all in 103k, Kapalka repushuje 150k a Sedlak na SB calluje. Jelen drží A-K, Kapalka Q-Q a Sedlak 9-9. Flop prichádza A-J-2, turn 2 a river T rozhodli o Jelenovom triple upe a Kapalka berie 100k sidepot.

Jelen: A-K
Kapalka: Q-Q
Sedlak: 9-9

Board: A-J-2-2-T 

22:40 Štipľavý flop

Meszaros otvára na 20k, Beri, Urban a Berdis na veľkom blinde sa pridávajú do hry. Flop 7-5-6 v spadovej farbe Urban leaduje 27k, Meszaros chvíľu rozmýšľa a raisuje na 117k, a karty opúšťajú Urbanovu dispozičnú sféru.

Level 12: 5,000 - 10,000 / 10,000, avg. 330 233, ent.: 43/142

22:35 Zakhar končí

Po Tamaškovičovom opene Zakhar jammuje 100k a Tamaškovič calluje s Q-Q. Zakhar drží A-J a po rivri je vyradený z turnaja.

Tamaškovič: Q-Q
Zakhar: A-J

Board: 2-4-7-8-T

22:20 Slavik eliminates Smuczer

Slavik otvára 16k, Bednár calluje a Smuczer sa rozhodol dať all in 57k, Slavik repushuje a Bednar svoje karty zahadzuje. Slavik drzi Q-Ks a Smuczer 6-6. Flop Q-5-3 je dobrý pre Slavika a turn a river bez šestky eliminujú Smuczera z dnešného turnaja.

Slavik: Q-K
Smuczer: 6-6

Board: Q-5-3-8-8

22:10 Lovas berie

Bednár otvára na 16k, Tamaškovič, Stefano calluju a Lovas sa rozhodol dať all in 145k. Bednár chvíľu rozmýšľa, ale svoje karty zahadzuje. To isté robia aj ostatní hráči.

Level 11: 4,000 - 8,000 / 8,000, avg. 262 963, ent.: 54/142

Break 30 minút

Fotogaléria

21:24 Hanzy out

Hanzy posiela svojich posledných 75,5k za čiaru s A-7 a Smuczer sediaci na BB calluje s A-K. Board bez sedmičky ukončuje Hanzyho púť v dnešnom turnaji.

Hanzy: A-7
Smuczer: A-K

Board: Q-5-T-J-4

21:15 240k pot na flope

Zakhar dáva all in 47k z UTG a Olearčin, Gaal, Stupár a Crisan calluju. Flop A-7-2 Crisan jammuje 28,5k a Gaal reshovuje s A-Q. Crisan drží A-9 a Zakhar T-T. Po rivri Gaal uskutočňuje dvojitú elimináciu a navyšuje svoj stack o riadnu porciu chipov.

Crisan: A-9
Zakhar: T-T
Gaal: A-Q

Board: A-7-2-3-Q

Level 10: 3,000 - 6,000 / 6,000, avg. 214 516, ent.: 62/133

21:05 Pot pre Martinčeka

Po Jelenovom limpe raisuje Martinček na 15k, ktoré Jelen platí, Flop T-2-8 je precheckovaný oboma, turn Q betuje Martinček 16k, Jelen platí, river K betuje Martinček 55k, Jelen si berie trochu času a karty zahadzuje.

20:50 Sirotnak eliminuje Juhasza

Sirotňák dáva all in z HJ 55k a Juhasz na veľkom blinde s 50k stackom calluje s J-7o. Sirotňák drží A-2 a board drží lepšiu kombináciu v hre.

Sirotňák: A-2
Juhasz: J-7

Board: 8-5-8-3-6

South Polish Poker Cup v Banco Casino Košice!

Turnaj s garanciou 70,000€, taktiež sa uskutočnia turnaje ako All in or nothing, Farewell bounty knockout a tiež Big freez, ktoré su pre Vás pripravené v máji od 22.5. - 28.5.2023!

 

Level 9: 2,500 - 5,000 / 5,000, avg. 191 045, ent.: 67/128

20:35 Bida eliminovaný

Bajzat otvára na 10k, Lovas sa zapája do hry a Bida dáva all in 50k s A-K, ktoré Bajzat calluje s T-9. Flop J-4-9 je dobrý pre Bajzata a po turne a rivri bez esa či kinga je Bida vyradený.

Bida: A-K
Bajzat: T-9

Board: J-4-9-T-4

20:25 Hruby out

Po Bacsovom opene sa do hry pridáva Beri a Hrubý za ním dáva all in 62,5k, Bacso zahadzuje a Beri calluje s T-T. Hrubý drží A-K a potrebuje zvládnuť flip o turnajový život. Flop prináša 6-T-Q, čo nie je veľmi dobré pre Hrubého a po turne a rivri bez pomoci sa Hrubý musí pobrať po reentry.

Beri: T-T
Hruby: A-K

Board: 6-T-Q-7-9

20:15 Kerestes vs Ivančova

Kerestes otvára hru z UTG na 14k a Ivančova na BT calluje. Flop T♥ 4♥ 2♦ Kerestes cbetuje 12,5k, ktoré Ivančova platí. Turn T♦ Kerestes pokračuje a vsádza 15k a Ivančova chce vidieť river, ktorý je 8♣, kde Kerestes páli tretíkrát za 14k a na túto stávku už Ivančova nenašla odpoveď a karty zahadzuje. Kerestes ukazuje Q-Q.

Level 8: 2,000 - 4,000 / 4,000, avg. 183 582, ent.: 67/123

19:55 Gaal berie od Grindera

Grinder otvára z buttonu na 6,5k a Gaal defenduje BB. Flop A-2-8 je precheckovaný oboma hráčmi, turn 3 Gaal betuje 12,5k, ktoré Grinder platí. River A Gaal betuje 5k, Grinder snapuje s J-J, ale Gaal drží na ruke A-T, čo stačí na výhru.

Gaal: A-T
Grinder: J-J

Board: A-2-8-3-A

19:45 Eso high stačí

Bartko otvára na 6,5k a Stupár 3betuje na 19k. Olearčin na veľkom blinde calluje a Bartko zahadzuje. Flop 4♣ 7♦ 5♣ Stupár cbetuje 15k, Olearčin platí. Turn 3♠ a river 8♠ je precheckovaný, Olearčin ukazuje A♦ K♠ a berie pot.

Level 7: 1,500 - 3,000 / 3,000, avg. 158 667, ent.: 75/119

19:34 Stupár eliminuje Mariňáka

Po opene 3betuje Stupár na 15k a Mariňák dáva all in 70k, ktoré Stupár snapuje s kingami. Mariňák drží osmičky a po boarde bez osmičky sa musí Mariňák pobrať po reentry.

Stupar: K-K
Mariňak: 8-8

Board: A-2-4-J-Q

19:25 Filak vs. Hustler

Huslter otvára hru na 5,5k a Filak na veľkom blinde defenduje. Flop 7♣ Q♠ 4♠ Filak leaduje 15k, ktoré Hustler calluje. Turn 3♥ Filak pokračuje stávkou 27k a Husler chce vidieť river, ktorý je 6♥, kde Filak stavia to isté, čo na turne a Hustler po nejakom čase svoje karty zahadzuje a Filak berie pot.

19:15 Fedor eliminuje Kerkyho

Hra začala openom od Fedora na 5,5k, ktoré Bida a Kerky na veľkom blinde calluju. Flop J♦ 6♦ 8♠ Fedor cbetuje 8k, Bida calluje a Kerky checkraisuje do 25k, ktoré iba Fedor doplatil. Turn 9♠ Kerky dáva all in okolo 40k, Fedor snapuje s A♦ J♥. Kerky drží 8♦ 3♦ a bez pomoci na river sa musí pobrať po reentry.

Fedor: A♦ J♥
Kerky: 8♦ 3♦

Board: J♦ 6♦ 8♠ 9♠ 7♣

Level 6: 1000 - 2,500 / 2,500, avg. 135 000, ent.: 80/108

V garancii stále chýba 8,000€! Neváhajte sa zapojiť do turnaja, kde prvá cena pre viťaza je viac ako 4,000€!

STAROVEKÉ GRÉCKO je pripravené na 19.05.2023. Obrovská party s delikátnymi rautami, exkluzívnymi drinkami a bohatou tombolou pre všetkych účastníkov!

 

Fotogaléria

Break 30 minút

18:35 Crisanov double barrel

Crisan otvára 5,5k and Istvan s Gorskim chcú vidieť flop, ktorý je K♦ 7♦ T♠, kde Crisan cbetuje 7,5k a túto stávku obidvaja hráči platia. Turn 8♥ Crisan pokračuje stávkou 20,5k , ktorá presvedčila oboch k zahodeniu kariet.

18:25 Hanzen eliminuje Zakhara

Zakhar otvára na 5k a Hanzen 3betuje na 16k, na čo Zakhar reaguje allinom 23k, ktoré Hanzy calluje s A♥ 7♥. Zakhar drží J♥ 9♦ a po boarde bez pomoci vypadáva z turnaja a musí sa pobrať po reentry.

Zakhar: J♥ 9♦
Hanzen: A♥ 7♥

Board: K-K-A-5-4

Level 5: 1000 - 2,000 / 2,000, avg. 129 730, ent.: 74/96

18:10 Martinček znova eliminuje

Po dvoch limpoch Laake raisuje na 5k, ktoré Martinček na veľkom blinde a ostatní dvaja hráči calluju. Flop K♠ 2♠ 8♥ Martinček checkcalluje 12k, turn 4♥ Laake betuje 15k a Martinček shovuje 90k effective, Laake po nejakom čase calluje s K♥ T♦. Martinček drží na ruke 6♠ 5♠ a potrebuje trafiť double gutshot alebo flush, čo sa stáva na rivri 4♠ a eliminuje Laakeho z hry.

Martinček: 6♠ 5♠
Laake: K♥ T♦

Board: K♠ 2♠ 8♥ 4♥ 4♠

17:55 BvB súboj

Zakhar raisuje z malého blindu na 3,4k a Hanzen na veľkom blinde 3betuje na 10,5k, ktoré Zakhar platí. Flop A♥ J♣ 7♠ Hanzen cbetuje 8k a Zakhar calluje. Turn 6♦ Hanzen ide all in 55k effective a Zakhar svoje karty zahadzuje.

Level 4: 800 - 1,600 / 1,600, avg. 122 059, ent.: 68/83

17:37 Struzik bluffuje

Posivak otvára hru a další traja hráči sa zapojili do hry. Na flope 7♥ 3♠ 7♠ Posivak cbetuje 4k, ktoré platí už len Struzik. Turn 4♥ Posivak pokračuje stávkou 6k a Struzik znova platí. River 2♥ Posivak checkuje a Struzik betuje 16k, Posivak zahadzuje a ukazuje A♠ Q♠. Struzik ukazuje bluff J♠ T♠ a vyhráva pot.

Struzik: J♠ T♠
Posivak: A♠ Q♠

Board: 7♥ 3♠ 7♠ 4♥ 2♥

17:24 Martinček eliminuje

Salamon otvára 3k a Martinček 3betuje do 9,5k. Na flope Q♥ 9♥ Q♣ Martinček cbetuje 5,5k a Salamon raisuje 20k, ktoré Martinček platí. Turn 5♣ Salamon betuje so 70k stackom 40k a Martinček posiela všetky svoje chipy za čiaru a Salamon snapuje s A♦ Q♠. Martinček drží na ruke K♣ 9♣ a potrebuje trafiť flush na river, čo sa aj deje, pretože prichádza 4♣, ktorá eliminuje Salamona z hry.

Salamon: A♦ Q♠
Martinček: K♣ 9♣

Board: Q♥ 9♥ Q♣ 5♣ 4♣

17:15 Veres doubluje

Olah otvára hru a Veres z malého blindu 3betuje s 21,5k stackom do 11k, ktoré Olah platí. Flop 4-2-3 Veres posiela svojich posledných 10,5k a Olah calluje s T-8, ale je pozadu proti Veresovým J-J. Po rivri bez pomoci pre Olaha, Veres doublujes svoj stack.

Veres: J-J
Olah: T-8

Board: 4-2-3-8-A

Level 3: 600 - 1,200 / 1,200, avg. 111 290, ent.: 62/69

16:59 Varga po reentry

Varga otvára na 2,3k za ním sediaca Ivančová dopláca, za ňou sediaci Meszaros sa rozhodol pre 3bet 8,5k, na ktoré reaguje Varga 4bet all inom, ktorý je okolo 50k a Meszaros calluje s A♠ K♠. Varga drží na ruke K♦ J♣ a potrebuje pomoc boardu, ktorá neprichádza a musí sa pobrať po reentry.

Varga: K♦ J♣
Meszaros: A♠ K♠

Board: Q-8-7-3-7

16:55 Filak berie od Derdu

Po limpe Filak raisuje 6k, ktoré doplatil iba Derda. Flop J♣ 8♦ 9♦ Filak cbetuje 4k a Derda raisuje na 10k, ktoré Filak platí. Turn 6♥ Derda pokračuje a vsádza 25k a Filak chce vidieť river, kde sa objavuje 7♣, obaja hráči sa rozhodli pre check, Derda ukazuje A♦ J♥, čo nestačí na set deviatok na ruke Filaka.

Derda: A♦ J♥
Filak: 9♥ 9♠

Board: J♣ 8♦ 9♦ 6♥ 7♣

Level 2: 500 - 1,000 / 1,000, avg. 103,390, ent.: 59/61

16:35 Olejník úspešne defenduje

Varga otvára z UTG na 2,2k a Olejník bráni BB. Flop 4♠ J♣ 3♦ Varga cbetuje 2k, ktoré Olejník platí. Turn T♦ je precheckovaný oboma hráčmi a na rivri Q♠ Varga znova betuje 6,5k, ktoré Olejník snapuje. Varga ukazuje A♠ 9♠, ktoré nestačí na Olejníkove J♠ 9♦.

Varga: A♠ 9♠
Olejnik: J♠ 9♦

Board: 4♠ J♣ 3♦ T♦ Q♠

16:30 Limpovaný spot

Šiesti hráči sa ocitli na za jeden blind na flope 2♣ 7♣ Q♣, kde Hrehovčík betuje 3k, ktoré len Szoke doplatil. Turn A♦ Hrehovčík pokračuje za 6k a Szoke platí. River T♠ je precheckovaný a Hrehovčík ukazuje A♣ 8♠, ktoré stačí na výhru potu.

16:19 Ilona vs. Rubint

Rubint otvára z buttonu na 2k a Ilona defenduje BB. Flop 4♦ 6♠ 8♣ Ilona leaduje 2k, ktoré Rubint platí. Turn 6♣ Ilona pokračuje stávkou 5k a Rubint znova platí. River 7♣ Ilona vsádza po tretíkrát 10k a Rubint platí, Ilona ukazuje postupku s 5♣ 5♠ a Rubint svoje karty zahadzuje.

Level 1: 500 - 1,000 / 1,000, avg. 100,000, ent.: 29/29

16:05 Začiatok

Floormanager Stano oznámil základné informácie o turnaji, ktorý sa začne o niekoľko minút. Bajzat, Martinček a Smuczer budú hrať tento turnaj so zľavou.

How to "hit" the Bad Beat Jackpot?

In cashgame, if you lose at least poker of eights into better combination, the jackpot is YOURS!

Check our social media for new daily information about PROMO events and actions in Banco Casino Košice.

BANCO CASINO facebook
BANCO CASINO instagram
BANCO CASINO web page
BANCO CASINO youtube
BANCO CASINO tiktok

If you have any questions, feel free to contact us:

Adress: Hlavná 1, Košice
Phone number cash manager: 0918 100 100
Phone number tournament manager: 0917 595 644
Reception: +421 552 850 333

  • Komentáre