Lizanec Rastislav sa stal víťazom 15K ONE DAY EVENTU, ktorý zaznamenal 122 entries. Domov si odnáša bez dealu 4.000 € vrátane 175€ ticketu na GPC a taktiež trofej pre víťaza. Gratulujeme !!!

7:00 Runner up - Oprysko Yaroslav - 2 400€ vrátane 175€ GPC ticketu

Po niekoľkých hrách skončili obaja hráči znova v preflop all ine, kde Lizanec drží Kd Td a Oprysko A-2. Lizanec flopuje flush a po rivri spoznávame nového šampióna 15K ONE DAY EVENTU.

Lizanec: Kd Td
Oprysko: A-2

Board: Qd 8d 9d 2s 2c

6:45 Oprysko padá na posledné 3bb

Obaja hráči skončili v preflop all ine, kde Lizanec drží A-T a Oprysko A-4. Po blank boarde padá Oprysko na posledné 3bb.

Lizanec: A-T
Oprysko: A-4

Board: J-5-8-Q-3

6:25 River drží Opryska

Potom, čo prehral niekoľko hier a spadol na 3M, skončil v preflop all ine s A-6, kde Lizanec držal na ruke A-J. Flop 3-4-Q je lepší pre Lizanca, ale turn 7 a river 5 completuje postupku Opryskovi a ten sa drží v turnaji.

Oprysko: A-6
Lizanec: A-J

Board: 3-4-Q-7-5

Level 25: 80,000 - 160,000 / 160,000, avg. 6,100,000, ent.: 2/122

5:50 Oprysko doubluje

Lizanec completuje SB a Oprysko checkuje na BB. Flop A-7-A je precheckovaný, na turne K po checku Lizanec betuje 150k, Oprysko checkraisuje do 550k a Lizanec posiela all in 2M eff., čo Oprysko platí s A-4, Lizanec drží K-7 a po rivri Oprysko doubluje.

Lizanec: K-7
Oprysko: A-4

Board: A-7-A-K-Q

5:30 3. miesto - Koryl Norbert Antonii - 1 515€ included 175€ GPC ticket

Oprysko limpuje z BT a Koryl posiela 700k, ktoré Oprysko platí s A-J. Koryl drží A-3, board podržal lepšiu kombináciu a Koryl končí na treťom mieste.

Oprysko: A-J
Koryl: A-3

Board: A-4-A-9-T

5:20 4. miesto - Posivak Michal - 1 010€ vrátane 175€ GPC ticketu

Lizanec completuje SB a Posivak z BB raisuje na 600k, čo Lizanec platí. Flop A-4-9 Posivak cbetuje 600k a Lizanec znova platí. Turn 8 Lizanec leadshovuje 1,2M eff. a Posivak po nejakom čase calluje s Q-Q. Po rivri 5 končí na 4. mieste.

Lizanec: A-2
Posivak: Q-Q

Board: A-4-9-8-5

5:15 5. miesto - Kuruc Miroslav - 800€ vrátane 175€ GPC ticketu

Lizanec otvára na 200k a Sartet defenduje. Flop Ah Qd JD Lizanec cbetuje 200k, Sartet checkraisuje do 550k, čo Lizanec platí. Na turne 2d obaja hráči posunuli svoje stacky za čiaru, kde Lizanec drží A-2 a Sartet A-Q. Na river 7d skompletizoval Lizanec ace high flush a Sartet končí na piatom mieste.

Lizanec: Ad 2c
Sartet: A-Q

Board: Ah Qd Jd 2d 7d

5:00 6. miesto - Szoke Peter - 664€

Lizanec limpuje, Szoke posiela 700k a Lizanec platí s Q-J. Szoke drží Q-K a znova jeho súper triafa jacka na flope a po hre končí Szoke na 6. mieste.

Lizanec: Q-J
Szoke: Q-K

Board: J-4-5-7-2

Level 23: 50,000 - 100,000 / 100,000, avg. 2,440,000, ent.: 6/122

4:40 Oprysko doubluje

Szoke otvára na 250k a Oprysko z veľkého blindu posiela 820k all in, čo Szoke platí s A-9, Oprysko drží Q-J, na flope triafa jacka a po rivri doubluje.

Szoke: A-9
Oprysko: Q-J

Board: J-3-T-8-2

4:25 Sartet doubluje

Sartet posiela 800k all in a Lizanec calluje s desiatkami, Sartet drží štvorky a po rivri, kde sa objavila štvorka doubluje Sartet svoj stack.

Sartet: 4-4
Lizanec: T-T

Board: A-8-J-3-4

Level 22: 40,000 - 80,000 / 80,000, avg. 2,033,333, ent.: 6/122

4:10 7. miesto - Sciranka Juraj - 535€

Sciranka otvára z BT na 150k a Lizanec s Posivakom na blindoch callujú. Flop K-Q-T po checkoch Sciranka posiela all in 250k, čo platia obaja hráči. Turn 5 Lizanec betuje 1M a vytláča Posivaka z hry. V showdowne Sciranka ukazuje A-T, ale Lizanec má nuts s A-J a po rivri končí Sciranka na siedmom mieste.

Sciranka: A-T
Lizanec: A-J

Board: K-Q-T-5-8

3:55 8. miesto - Martinček Martin - 441€

Lizanec limpuje a Martinček posiela all in 800k. Lizanec sa dostáva do 2 min. tanku a následne calluje s desiatkami. Martinček drží A-Q, triafa eso na flope, ale zázračná desiatka na rivri ho vyraďuje z turnaja.

Martinček: A-Q
Lizanec: T-T

Board: A-9-K-2-T

Level 21: 30,000 - 60,000 / 60,000, avg. 1,525,000, ent.: 8/122

3:40 9. miesto - Grodek Artur Piotr - 355€

Grodek posiela 385k a Posivak calluje s Q-Q. Grodek drží A-K, flop prináša eso, ale turn completuje farbu pre Posivaka a Grodek končí na deviatom mieste.

Grodek: As Ks
Posivak: Qh Qc

Board: Ah Jh 4h 7h 3s

FINAL TABLE:

3:30 10. miesto - Hervat Zoltan - 285€

Posivak otvára na 100k a Hervat defenduje BB. Flop 8d 6d Kd cbetuje Posivak 125k a Hervat posiela all in 500k, ktoré Posivak snapuje s farbou v podobe Jd 9d. Hervat má taktiež farbu, ale o niečo horšiu, a to 5d 3d. Po rivri končí na desiatom mieste.

Posivak: Jd 9d
Hervat: 5d 3d

Board: 8d 6d Kd Js 4s

3:10 11. miesto - Rožok Rastislav - 285€

Rožok posiela posledných 100k a Posivak na BB calluje s 8h 6h. Rožok drží štvorky a potrebuje zvládnuť flip. Na flope triafa Posivak farbu a po rivri sa Rožok s turnajom lúči.

Rožok: 4-4
Posivak: 8h 6h

Board: 5h Ah Qh Js 5s

Level 20: 25,000 - 50,000 / 50,000, avg. 1,109,091, ent.: 11/122

2:55 12. miesto - Kuz Dawid Gracjan - 230€

Kuz posiela posledných 200k a Posivak na BB calluje s T-9, Kuz drží A-9. Posivak completuje na turne postupku a vyraďuje Kuza z turnaja.

Kuz: A-9
Posivak: T-9

Board: 6-K-8-7-8

2:45 13. miesto - Pisconte Cunas Luis Enrique - 230€

Szoke otvára na 110k a Pisconte posiela all in 350k, ktoré Szoke platí s desiatkami. Pisconte drží K-J, na turne triafa jacka, ale river completuje one card flush pre Szokeho, ktorý eliminuje Pisconteho.

Szoke: Td-T
Pisconte: K-J

Board: Ad 3d Qd Js Jd

2:35 14. miesto - Lakatos Gabor Zsolt - 150€

Martinček otvára na 80k a Lakatos z malého blindu posiela 250k, čo Martinček platí s K-J. Lakatos drží J-9 v srdci, na turne sa mu otvára straightflushdraw, ale river missuje a tým sa jeho púť na tomto turnaji končí.

Lakatos: Jh 9h
Martinček: K-J

Board: A-Qh-6-8h-Q

Level 19: 20,000 - 40,000 / 40,000, avg. 871,429, ent.: 14/122

2:25 Bublina

Hráči sa dohodli na bubline v hodnote 150€.

2:15 Čerep out

Čerep skončil v preflop all in so Szokem, kde držal Q-Q a Szoke A-K. Na turne triafa Szoke kinga a Čerep na turnaji končí, čím sa dostávame do hand for hand fázy.

2:00 Rožok ostáva v turnaji

Oprysko otvára na 60k a Rožok z veľkého blindu posiela 3bb, čo Oprysko platí s trojkami. Rožok drží K-J a flip zvládol lepšie, čím si pripisuje double.

Rožok: K-J
Oprysko: 3-3

Board: A-K-Q-A-8

Level 18: 15,000 - 30,000 / 30,000, avg. 813,333, ent.: 15/122

1:40 Manitou out

Posivak posiela allin 16bb a Manitou na BB calluje s 12bb stackom. Posivak drží A-K a Manitou A-8. Po rivri sa Manitou musí s turnajom rozlúčiť.

Posivak: A-K
Manitou: A-8

Board: Q-3-4-2-3

1:20 Masívny pot

Piati hráči boli na flope Th 6d 8d, kde Hervat betuje 100k, Posivak raisuje na 250k a Oprysko si berie čas. Po minúte calluje a Lizanec sediaci za ním posiela all in 635k, Posivak repushuje 960k a akcia je znova na Opryskovi, ktorý sa zas dostáva do tanku, ale tentokrát karty zahadzuje. V showdowne ukazuje Posivak A-T a Lizanec J-9. Na turne Lizanec triafa jacka a po rivri k nemu putuje masívny pot.

Posivak: A-T
Lizanec: J-9

Board: Th 6d 8d Js 9d

Level 17: 10,000 - 25,000 / 25,000, avg. 677,778, ent.: 18/122

1:10 Čerep doubluje

Čerep posiela poslendých 13BB do hry s A-K a Manitou calluje na BB so šestkami. Na turne to vyzerá, že Čerep vypadne, ale king, ktorý sa objavuje na rivri doubluje Čerepov stack a posiela Manitoua na short.

Čerep: A-K
Manitou: 6-6

Board: 9-4-2-Q-K

1:00 Lakatoš padá na posledný blind

Lakatos posiela 250k all in a Kuz z malého blindu calluje s A-K. Lakatos drží Q-J a po rivri padá na posledný blind.

Lakatos: Q-J
Kuz: A-K

Board: A-J-T-9-9

Level 16: 10,000 - 20,000 / 20,000, avg. 642 105, ent.: 19/122

Break 15 minút

00:15 Ďalší pot pre Martinčeka

Hervat limpuje, Martinček completuje na SB a Malinski checkuje na BB. Flop K-3-3 je precheckovaný, na turne 8 Martinček betuje 20k, ktoré platí Malinski spolu s Hervatom. Na rivri K Martinček betuje 80k, Malinski raisuje 175k, Hervat karty zahadzuje a Martinček snapuje s K-Q, čo stačí do Malinskeho 8-3.

Martinček: K-Q
Malinski: 8-3

Board: K-3-3-8-K

00:00 Oprysko zahadzuje trips

Martinček otvára z BT na 35k a Oprysko defenduje BB. Flop Q-8-7 Martinček cbetuje do 30k a Oprysko calluje. Turn 7 je precheckovaný a na rivri 5 Oprysko betuje 68k, Martinček raisuje do 220k a Oprysko sa dostáva do 2 min. tanku, po ktorom faceup zahadzuje sedmičku a Martinček si berie pekný pot.

Level 15: 8,000 - 16,000 / 16,000, avg. 530,435, ent.: 23/122

23:45 3-way allin 2x seat open

Varga posiela 170k z BT, Struzik 200k zo SB a Sciranka, ktorý ich oboch pokrýva calluje. Varga má na ruke dvojky, Struzik A-T a Sciranka A-Q. Flop Q-5-4 favorizuje Sciranku, turn A prináša nejaké outy pre Vargu, ale river 5 znamená, že Varga so Struzikom dnes turnaj nevyhrajú.

Varga: 2-2
Struzik: A-T
Sciranka: A-Q

Board: Q-5-4-A-5

23:30 Oprysko vs. Sartet

Oprysko otvára na 26k a Sartet z BT calluje. Flop 4s Jd 9h cbetuje Oprysko 22k, čo Sartet platí. Turn 4d Oprysko pokračuje stávkou 48k a Sartet sa ide pozrieť na river, ktorý je Th, kde Oprysko posiela stávku 89k, na čo už Sartet odpoveď nenašiel a svoje karty zahadzuje.

Level 14: 6,000 - 12,000 / 12,000, avg. 451,852, ent.: 27/122

23:15 Homa tiež končí

Homa posiela 41k a Grodek s Lenderom na blindoch callujú. Board Ad Jd 8c 2h 7c je precheckovaný až po river, kde Lender ukazuje K-T, Homa A-6 a Grodek berie pot s A-9 a vyraďuje Homu z turnaja.

Homa: A-6
Lender: K-T
Grodek: A-9

Board: Ad Jd 8c 2h 8c

23:00 Wadas končí

Martinček otvára na 22k, Sciranka calluje a Wadas posiela 122k, čo Martinček aj Sciranka platia. Board 8s Tc 7c 6c Kc je precheckovaný až po river, kde Sciranka betuje 150k, Martinček faceup zahadzuje kinga a v showdowne ukazuje Sciranka flush s Ah Qc, čím vyraďuje Wadasa, ktorý drží na ruke pár deviatok.

Sciranka: Ah Qc
Wadas: 9-9

Board: 8s Tc 7c 6c Kc

Level 13: 5,000 - 10,000 / 10,000, avg. 358,824, ent.: 34/122

22:45 Kolodziej doubluje

Kolodziej posiela svojich posledných 73k a Mraz repushuje 200k. Kolodziej drží 9-7 a Mraz A-T. Board K-7-6-5-6 drží Kolodzieja v turnaji.

Kolodziej: 9-7
Mraz: A-T

Board: K-7-6-5-6

22:35 Varga vyraďuje Hudomieta

Hudomiet limpuje, Martinček completuje na SB a Varga z BB raisuje do 28k, Hudomiet limpshovuje 90k, čo Varga poľahky dopláca s A-Q. Hudomiet drží K-T a po rivri sa lúči s turnajom.

Hudomiet: K-T
Varga: A-Q

Board: 2-J-8-4-J

Level 12: 4,000 - 8,000 / 8,000, avg. 321,053, ent.: 38/122

Harmonogram turnajov v mesiaci August!
Okrem spomínaného Summer Weekendu si Banco Casino pre hráčov pripravilo obľúbené turnaje Thirty Grand a tak isto aj Košice Weekend!

22:25 Martinčekov triple barrel

Martinček otvára na 13k a Hudomiet, Wadas a Rožok calluju. Flop Jc Th 9d Martinček ocenil stávkou 20k, čo platí už len Hudomiet, turn Kh Martinček pokračuje 25k stávkou, čo Hudomieta neodradilo a na rivri 6h Martinček páli tretiu stávku a to 50k a Hudomiet po zamyslení znova platí s dvomi pármi K-T, ale to nestačí na Martinčekove K-Q.

Martinček: K-Q
Hudmoiet: K-T

Board: Jc Th 9c Kh 6h

22:10 Filak doubluje cez Malinskeho

Filak s Malinskim skončili v preflop all ine, kde Filak drží A-K a Malinski A-J. Po boarde bez jacka Filak doubluje svoj 70k stack.

Filak: A-K
Malinski: A-J

Board: 5-7-3-2-A

Level 11: 3,000 - 6,000 / 6,000, avg. 265,217, ent.: 46/122

Fotogaléria

Break 30 minút

21:25 Berdis vs. Martinček

Martinček otvára na 10,5k a Berdis 3betuje na 27k, čo Martinček platí. Flop Kd 3c 8d Berdis cbetuje 18k, ktoré Martinček platí. Turn 9d Berdis pokračuje stávkou 40k a Martinček checkshovuje 180k eff., ktoré Berdis platí. V showdowne má Berdis flush s Ad 7d a Martinček potrebuje spárovať s Kh 9h. River 6h doubluje Berdisov stack.

Martinček: Kh 9h
Berdis: Ad 7d

Board: Kd 3c 8d 9d 6d

21:15 Sloma out

Varga otvára na 10k, Sciranka calluje a Sloma zo SB posiela all in 200k, čo platí už len Sciranka s A-K. Sloma drží o niečo horšiu kombináciu a to A-Q a po rivri vypadáva z turnaja.

Sciranka: A-K
Sloma: A-Q

Board: K-3-8-J-J

Level 10: 2,500 - 5,000 / 5,000, avg. 254,762, ent.: 42/107

HAVANA PARTY je pripravená 18.08.2023. Čaká na Vás welcome drink, tématické občerstvenie, tombola o skvelé ceny!

 

20:35 Oprysko sa postaral o dvojitý seat open

Oprysko otvára na 12k, Kapalka z BT posiela all in 51,5k a Horvath na BB calluje. Oprysko posiela all in 100k eff. ktoré Horvath platí. V showdowne ukazuje Oprysko Ah Qs, Kapalka sedmičky a Horvath Js Ts. Flop 4c Ac 8c prináša flushdraw pre Kapalku, ale blank runout znamená 2x seat open a pot pre Opryska.

Kapalka: 7c 7h
Horvath: Js Ts
Oprysko: Ah Qs

Board: 4c Ac 8c 6s Ks

20:20 Berdis doubluje

Orosz limpuje, Berdis posiela 48k a Orosz snapuje s 6d 4d. Berdis drží Kc Qc, na turne sa mu skompletizovala postupka a po rivri doubluje svoj stack. Po tejto hre ostáva Oroszovi posledných 5k.

Berdis: Kc Qc
Orosz: 6d 4d

Board: Tc Js 3h 9c 5s

Level 9: 2,500 - 5,000 / 5,000, avg. 192,308, ent.: 52/100

20:10 Cobadi doubluje

Glodzik limpuje, Cobadi raisuje do 10k a Glodzik hlási all in 40k eff., čo Cobadi poľahko platí s esami. Glodzik drží osmičky a po flope, kde prišlo eso sa jeho šance na výhru priblížili skoro k nule a po rivri si Cobadi pripisuje double.

Glodzik: 8-8
Cobadi: A-A

Board: A-3-Q-7-6

19:55 3x seat open

Olexak otvára na 6k, Pistai, Derda a Mraz na BB idú na flop, ktorý je 6c 3h 7c, kde Derda leaduje 23,5k Mraz s Olexakom calluju a Pistai posiela all in 31k, ktorý platia všetci. Turn 4s Derda posiela all in 70k, Mraz calluje a taktiež Olexak s jeho poslednými 20k. Derda drží postupku so 7d 5c, Olexak má queeny, Pistai flushdraw s Ac 3c a Mraz má nuts v podobe 8c 5d. Po rivri Ah sa Mraz postaral o 3x seat open a berie krásny pot.

Olexak: Q-Q
Derda: 7-5
Mraz: 8-5
Pistai: A-3

Board: 6c 3h 7c 4s Ah

Level 8: 2,000 - 4,000 / 4,000, avg. 162,264, ent.: 53/86

19:45 Posivak ukazuje kingy

Glodzik otvára na 6k a Posivak 3betuje na 15k. Glodzik sa rozhodol pre 4bet do 26k, čo Posivak platí. Flop 2d Js 7s po checku posiela Posivak 100k eff. a Glodzik zahadzuje faceup deviatky. Posivak ukazuje kingy a berie si pot.

19:35 Homa berie od Manitoua

Homa raisuje na 10k a Manitou defenduje. Flop Jh 4c 3h Homa cbetuje 8k, čo Manitou platí. Turn 9h sa opakovala rovnaká akcia ako na flope, river Qh je precheckovaný oboma hráčmi, Homa ukazuje Qc Jd, čo stačí na výhru potu, keďže Manitou drží Js Ts.

Homa: Qc Jd
Manitou: Js Ts

Board: Jh 4c 3h 9h Qh

19:25 Beri out

Beri posiela 26k allin a Sciranak calluje s esami, Beri drží päťky a po boarde bez pomoci na turnaji končí.

Beri: 5h 5c
Sciranka: Ac As

Board: Qd Th 3c 7h 7c

Level 7: 1,500 - 3,000 / 3,000, avg. 146,000, ent.: 51/74

19:20 River drží Huskyho v turnaji

Ambruz otvára na 5,5k a Husky posiela 52,5k. Vanyo na BB repushuje 150k a Ambruz karty zahadzuje. Husky drží Ac Kd a Vanyo trojky. Flop 8s Th 6d je lepší pre Vanya, ale turn 9s a river 7d drží Huskyho v turnaji.

Husky: Ac Kd
Vanyo: 3s 3d

Board: 8s Th 6d 9s 7d

19:10 Martinček vs. Wadas

Wadas otvára na 8,5k a Martinček z malého blindu calluje. Flop 6h 5d 8c Wadas cbetuje 11k a Martinček posiela all in 60k eff. Wadas si berie nejaký čas a následne svoje karty zahadzuje.

Level 6: 1,000 - 2,500 / 2,500, avg. 138,000, ent.: 50/69

Break 30 minút

Summer Weekend v Banco Casino Košice! 
V mesiaci august si Banco Casino Košice pre svojich hráčov pripravilo opäť Summer Weekend. Konkrétne turnaj Summer Friday s 6.000€ GTD a buyinom len 50€, ktorý sa odohrá v piatok 25.8., na čo v sobotu nadviaže Summer Special s 10.000€ GTD a tak isto 50€ buyinom. Tesíme sa na Vás!

 

18:30 Homa berie pot na flope

Wadas otvára na 6k a Homa na BB 3betuje na 21k. Wadas chvíľu tankuje a calluje. Flop 6c 5d 3h Homa cbetuje 60k a Wadas ihneď svoje karty zahadzuje.

18:15 Olexak out

Olexak otvára na 6k a Homa z malého blindu 3betuje do 30k, ktoré Olexak so svojím 50k stackom platí. Flop 6c 9d 6d Homa posiela 20k eff. a po nejakom čase Olexak calluje s Ad Th. Homa drží päťky a po rivri eliminuje Olexaka.

Homa: 5h 5s
Olexak: Ad Th

Board: 6c 9d 6d Qc 2h

Level 5: 1,000 - 2,000 / 2,000, avg. 118,367, ent.: 49/58

17:55 Šťastný turn pre Vargu

Sciranka otvára na 3,2k, Struzik s Bolekom callujú a Varga na SB sa rozhodol pre 3bet 20,8k, čo platí už len Bolek. Varga naslepo cbetuje 25k a potom ako Bolek videl flop 8d Kc Ad Bolek jammuje 110k eff., čo Varga snapuje. Bolek drží AJ a Varga K9, turn 9s vytvára Vargovi dva páry a po rivri 7s Varga doubluje.

Varga: K9
Bolek: AJ

Board: 8d Kc Ad 9s 7s

17:40 Glowacz berie od Vargu na river

Varga otvára na 3,2k, Wasilewski calluje a Glowacz na BB tiež. Flop Ad As 7d Varga cbetuje 5,5k, čo platí už len Glowacz, turn Jc Glowacz checkcalluje 17,5k a na rivri 3d leaduje 30k a Varga svoje karty posiela do mucku.

GRAND POKER CUP UŽ ČOSKORO!
Turnaj s garanciou 100.000€ a buyinom 175€ sa odohrá 13.09. - 17.09.2023!!!

Level 4: 800 - 1,600 / 1,600, avg. 110,870, ent.: 46/51

17:25 5bet all in

Beri otvára na 2,5k, Sciranka sa zapája do hry a Wasilewski 3betuje na 10k. Pinter zo SB 4betuje na 25,6k a Wasilewski 5bet jammuje 60k eff., čo Pinter platí. V showdowne Wasilewski drží As Kh a Pinter 6h 3h. Board favorizuje lepšiu kombináciu a Pinter sa musí pobrať po reentry.

Wasilewski: As Kh
Pinter: 6h 3h

Board: 8d 2c 7h Ad 3s

17:15 Lizanec vs. Duško

Lizanec otvára na 3k a Duško spolu s Olexakom a Kindjom idú na flop, ktorý je 6s 8d 7d, kde Lizanec cbetuje 10k, ktoré platí už len Duško. Turn 3c Lizanec pokračuje stávkou 25k, čo Duško platí. River 5s Lizanec hlási all in 60k eff. a Duško svoje karty zahadzuje. Po hre Duško hlási, že zahodil Jd Td.

Level 3: 600 - 1,200 / 1,200, avg. 107,692, ent.: 39/42

16:45 Mazurek eliminuje Slomu

Klaus otvára na 2,5k, Mazurek calluje a Sloma sa rozhodol poslať all in 6k, ktorý obaja hráči platia. Flop Qd 5h Ts je precheckovaný, turn 8s Mazurek betuje 4k, ktoré Klaus platí a na rivri Mazurek betuje znova a tentokrát 5,5k, čo presvedčilo Klausa, aby svoje karty zahodil. V showdowne Mazurek ukazuje postupku s Jh 9h a eliminuje Slomu, ktorý ukazuje pár deviatok.

Mazurek: Jh 9h
Sloma: 9c 9d

Board: Qd 5h Ts 8s 6h

16:35 Hervat triafa

Hra začína limpom od Hervata a Cobadi spolu so Scirankom robia to isté. Wadas na BB sa rozhodol pre raise do 3k, ktorý hráči dorovnali. Flop Qs 4c 3s Wadas cbetuje 5.2k a Hervat posiela all in 33k, ktorý Wadas snapuje s Kc Qd, ale Hervat drží na ruke dva páry v podobe 4h 3h a po rivri doubluje svoj stack.

Wadas: Kc Qd
Hervat: 4h 3h

Board: Qs 4c 3s 2c 8h

Level 2: 500 - 1,000 / 1,000, avg. 103,704, ent.: 27/28

Ako „trafiť“ Bad Beat Jackpot?

V cash game stačí prehrať minimálne poker osmičiek (8888) do lepšej kombinácie a jackpot je Váš!

Dostávajte najnovšie informácie o PROMO akciách a dianí v Banco Casino Košice:

BANCO CASINO facebook
BANCO CASINO instagram
BANCO CASINO web page
BANCO CASINO youtube
BANCO CASINO tiktok

Alebo sa spýtajte na to čo Vás zaujíma:

Adresa: Hlavná 1, Košice
Telefón cash managera: 0918 100 100
Telefón turnajového managera: 0917 595 644
Recepcia: +421 552 850 333

  • Komentáre