Ultimate Texas hold'em poker

Pravidlá hry

Ultimate Texas Hold'em je variácia populárneho pokra Texas Hold'em. Ultimate Texas Hold'em sa od Texas Hold'em odlišuje tým, že sa hrá proti kasínu, a nie proti iným hráčom.

Cieľ hry Ultimate Texas Hold'em je poraziť dílera získaním čo najlepšej kombinácie piatich kariet zložených z dvoch kariet rozdaných hráčovi a piatich spoločných kariet.

Pri jednom stole Ultimate Texas Hold'em môže hrať naraz neobmedzené množstvo hráčov. Každý hráč môže obsadiť pri stole iba jedno miesto.

Ultimate Texas Hold'em sa hrá so štandardným balíčkom kariet s 52 kartami (bez žolíkov). Balíček sa mieša po každom kole.

Na začiatku kola zadávate stávku na mieste ANTE. Po zadaní stávky ANTE, zodpovedajúcu stávku BLIND zadá automaticky systém.

Díler vám rozdá dve karty lícom nahor a sebe dve karty lícom nadol. Po krátkej pauze rozdá díler tri spoločné karty lícom nahor do stredu stola (nazývané tiež „Flop“). Po pauze rozdá díler dve finálne spoločné karty (nazývané tiež „Turn“ a „River“).

Vy a díler môžete použiť karty na svojej ruke a spoločné karty pre zloženie najlepšej kombinácie piatich kariet.

Počas páuz v hre sa môžete rozhodovať pre možnosti ZVÝŠIŤ alebo STÁŤ.

Na určenie víťaza sa použitím piatich zo siedmich dostupných kariet vytvoria najlepšie kombinácie kariet pre vás a dílera. 

 

Bočné stávky

STÁVKA TRIPS

Stávka TRIPS je voliteľná bočná stávka, ktorú môžete zadať pred začiatkom kola. Stávku TRIPS vyhrávate, ak máte na ruke s finálnymi piatimi kartami minimálne trojicu.

Stávka TRIPS sa zadáva v blikajúcom mieste stávok TRIPS po akceptovaní vašej stávky ANTE. Stávku TRIPS vyhrávate, ak máte na ruke s najlepšími kartami minimálne trojicu.

Všetky stávky je nutné zadať pred vypršaním času na stávky. Po vypršaní času na stávky začne díler rozdávať. Počas herného kola vám budú ponúknuté rozhodnutia, no tieto rozhodnutia neovplyvnia výstup z vašej stávky TRIPS.

Na konci kola díler otočí všetky jeho / jej karty lícom nahor a ohlási výsledok. Víťazní hráči budú vyhlásení aj prostredníctvom animácie.

Víťazné kombinácie

Jednotlivé karty majú hodnoty v zostupnom poradí: Eso (A – vysoká alebo nízka), kráľ (K), dáma (Q), dolník (J), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2.
Eso môže byť karta s najvyššou hodnotou v postupke A, K, Q, J, 10 alebo karta s najnižšou hodnotou v postupke 5, 4, 3, 2, A.

Výsledok hry

Dílerova kombinácia kariet na ruke sa porovnáva s kombináciou na vašej ruke:

  • Ak má díler lepšiu kombináciu, prídete o stávky ANTEPLAY a BLIND a všetky bočné stávky.
  • Ak má lepšiu kombináciu na ruke hráč, stávky ANTE a PLAY sa vyplatia v pomere 1:1 a stávka BLIND sa vyrovná podľa pravidiel vyplácania stávok BLIND.
  • V prípade, že medzi vami a dílerom nastane remíza, vrátia sa vám stávky ANTEPLAY a BLIND („Remíza“).

Ak sa kombinácia na dílerovej ruke nekvalifikuje, stávka ANTE sa vám vráti („Remíza“) a kombinácia kariet na vašej ruke sa porovnáva s kombináciou na dílerovej ruke, aby sa zistilo, či ste oprávnený sa uchádzať o vyplatenie stávok PLAY a BLIND:

  • Ak máte na ruke vyššiu kombináciu kariet ako díler, vaša stávka ANTE sa vám vráti („Remíza“) a získate výplatu stávok PLAY a BLIND podľa tabuliek výplat.
  • Ak má díler na ruke vyššiu kombináciu kariet ako vy, vaša stávka ANTE sa vám vráti („Remíza“), no nezískate výplatu stávok PLAY a BLIND.
  • Ak je hodnota kombinácie kariet na vašej ruke a na ruke dílera rovnaká, stávky ANTEPLAY a BLIND sa vám vrátia., J, 10, 9, 8 beats a flush of 10,

Stávka TRIPS sa vyrovná po odhalení kariet na dílerovej ruke. Výplata stávky TRIPS je založená na hodnotení najlepšej kombinácie kariet na vašej ruke a tabuľke výplat stávok TRIPS. Aktuálny výsledok hry (či už s dílerom vyhráte alebo prehráte) neovplyvňuje vyplatenie vašej stávky TRIPS. Stávku TRIPS môžete vyhrať bez ohľadu na to, či sa rozhodnete HRAŤ alebo ZAHODIŤ.


BLIND PAYOUT:

Hand Payout
Royal Flush 500 to 1
Straight Flush 50 to 1
Quads 10 to 1
Full House 3 to 1
Flush 3 to 2
Straight 1 to 1
All Other PushTRIPS PAYOUT:

Hand Payout
Royal Flush 50 to 1
Straight Flush 40 to 1
Quads 30 to 1
Full House 8 to 1
Flush 6 to 1
Straight 5 to 1
Trips 3 to 1