Banco Casino Bratislava | GDPR

Polish Poker Championship v júni 2021!
High Low JACKPOT – vyhrajte stovky eur každý deň!
RAKEBACK CARD v hodnote 20€ je späť!
Hrajte s Banco Kartou a získajte bonus až 10%!
Swedish Poker Masters 200,000€ GTD v jeseni 2021!
Happy Hour na výherných prístrojoch každý deň v Banco Casino!
Cash Game Race 10000€
Súťaže o voľné vstupy do turnajov!
Ubytovanie
  
Bootstrap Slider

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / GDPR ( General  Data Protection Regulation )

 

je v spoločnosti  BANCO CASINO s.r.o. ( ďalej len  – “BANCO CASINO” alebo “prevádzkovateľ” ) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len “Zákon”).

 

 

1.Práva dotknutých osôb

Bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na:

prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie (právo “na zabudnutie”), na obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, právo namietať, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie  na automatizované spracúvanie vrátane profilovania, na obmedzenie spracúvania, na podania sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  1. Práva dotknutých osôb,podľa NARIADENIA

  2. Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva a aký je postup prevádzkovateľa pri napľňaní práv dotknutej osoby.

  3. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov,

  4. Vzor tlačiva na “Uplatenie si práva dotknutej osoby”.

 

2.Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spracúvania osobných údajov spravodlivo a transparentne si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencií spracovateľských operácií, a o účeloch spracúvania osobných údajov.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osobe spoločnosť “BANCO CASINO” poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.


 

  1. Informačná povinnosť – monitorovanie priestorov prístupných verejnosti

  2. Informačná povinnosť pri riešení požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv

Partnerské webstránky

Poker Club Monte Carlo Košice

Poker Club Monte Carlo Košice

Casino Respect Humenné

Casino Respect Humenné

Pokerportal

Pokerportal


Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Používaním webu vyjadrujete súhlas. Súhlasím